Håbo kommun

Söker Du mer information inom ett speciellt verksamhetsområde inom Håbo kommun ber vi dig kontakta någon oss som finns i kontaktlistan nedan. 

Våra kontaktpersoner står till förfogande för att ge dig verksamhetsnära råd och information.

Socialtjänsten
Kommunens representant i Ledningsgruppen
för SUF-Kunskapscentrum
Göran Granath
Telefon: 0171-528 13

Familjeteamet
Mona Svensson, familjebehandlare
Telefon: 0171-528 12

Camilla Werner Säterborn, familjebehandlare
Telefon: 0101-529 40

Socialpsykiatrin
Gunilla Jangard, boendestödjare

Monika Käll, gruppledare (ersättare)
Telefon: 0171-529 78

Fridegårdsgymnasiet
Marlene Andresson, beteendevetare
Telefon: 0171-527 31

Psykiatrimottagningen för vuxna
Lena Sagström, kurator (sammankallande)
Telefon: 0171-41 85 60

Habiliteringen
Amanda Törevik, kurator
Telefon: 0171-41 84 19

Bålsta Doktorn/Familjecentralen
Hanna Eklund, Barnmorska
Telefon: 0171-66 71 00

Förskola/skola
Anne Kulle, verksamhetschef Barn- och elevhälsoenheten
Telefon: 0171-529 88

Telefonnummer Håbo Kommun växel: 0171-525 00

Telefonnummer Region Uppsala växel: 018-611 49 00