Håbo kommun

Familjeteamet Håbo 11 oktober 2017

Den 11 oktober var det SUF-dag för Håbo kommun med medverkande från familjeteamet, habiliteringen, elevhälsan, SUF-kunskapscentrum, psykiatrin m fl. 
Viktig samverkan för att ge tidiga insatser för barnen och föräldrarnas bästa.
Föreläsare Anna Thalén gav inblick i hur det är att leva med Asperger.

Presentationer från dagen:
Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn - SUF

Kommunikation, bemötande och förståelse - Anna Thalén


Söker Du mer information inom ett speciellt verksamhetsområde inom Håbo kommun ber vi dig kontakta någon oss som finns i kontaktlistan nedan. 

Våra kontaktpersoner står till förfogande för att ge dig verksamhetsnära råd och information.

Kurator
/Tillfällig lokal SUF-grupps samordnare
Lena Sagström,
Telefon:0171-41 85 60

Familjeteamet 
Niklas Arnö, familjebehandlare
Telefon: 0171-529 40
Mona Svensson, familjebehandlare 
Telefon: 0171-528 12

Socialpsykiatrin
Gunilla Jangard
Telefon: 0171-525 00

Fridegårdsgymnasiet
Marlene Andresson, beteendevetare
Telefon: 0171-527 31

Habiliteringen
Agneta Boije
Telefon: 0171-41 73 70

Bålstadoktorn
Hanna Eklund, barnmorska
Tel: 0171-66 71 00

Familjeläkarna
Vakant
Tel: 0171-62 00 00

 

Telefonnummer växel Håbo kommun: 0171-525 00