Lokaler

Kurslokalerna finns i olika byggnader på Wik-området. Stenhuset används till största del av kortkursverksamhet som  t. ex. samverkan-, TSS- eller tolkkurser och skolans estetiska delar håller till i Skolhuset och Tengbom.

Följ oss