Lokaler

Kurslokalerna finns i olika byggnader på Wik-området. Stenhuset bredvid Wiks slott används till största del av kortkursverksamhet som  t. ex. samverkan-, TSS- eller tolkkurser. Skolans estetiska verksamhet håller till i Skolhuset och Tengbom. Uppsala folkhögskola

Följ oss