Tillgänglighet

Wik - en tillgänglig skola.

Skolans matsal har handikappramp, handikapptoalett och hörslinga. Matsal och toaletter har skyltar med punktskrift.

Kurslokalerna i vårt 1700-talshus för korta kurser har handikappramp, handikapptoalett och hörslingor. Dessutom är toaletterna uppmärkta med punktskrift. Mobila halsslingor finns att tillgå för exempelvis guidade turer. Vi har egen tekniker som hjälper till med tekniken vid behov.

Ledfyrar anger var matsal, kurslokal och hotell finns vid korta kurser för synskadade.

För kortkursboende är fem rum anpassade för rullstolsburna. Tjugosex rum är anpassade för hörselskadade. Dessa rum är uppmärkta med punktskrift.

De flesta gångvägarna mellan skolans olika byggnader är asfalterade och stora delar av wikparkens stigar är tillgängliga för rullstolsburna. I parken finns även handikapptoalett.

För långkursboende finns sex rum fördelade på tre hus som är tillgängliga för rullstolsburna.

Skolans långkurslokaler är lättillgängliga och har handikapptoalett. Även skolans konstlokaler har handikapptoalett och hiss.

Wiks filial i Uppsala har full tillgänglighet för rullstolsburna med handikapptoalett och hiss.

Följ oss