Kjerséns minnesfond

Rektor Sven Kjerséns minnesfond

Stipendium

Du, som har gått på Wiks folkhögskola (även Uppsala folkhögskola) och nu bedriver studier vid högre undervisningsanstalt i Sverige, kan söka stipendium ur Rektor Sven Kjerséns minnesfond. Stipendier lämnas inte till förberedelse till studier i högre skolor, t.ex. preparandkurs eller enstaka kurser.
Upplysningar om stipendierna kan erhållas på skolans expedition tel: 018-611 66 50

Ansökan tillsammans med personligt brev ska lämnas, senast den 15 april  2018, till

Wiks folkhögskola
Viks mur 35
755 91 Uppsala

Märk kuvertet: "Kjersén"

Följ oss