Teaterklassen avslutade höstterminen med Collage-föreställningar

18 januari 2017

Samtliga projekt på teaterlinjen är skapade för att teatereleverna ska utveckla både sitt skådespeleri och sin kreativitet. Strax före jullovet spelade klassen collageföreställningar. I tre olika rum fick publiken se monologer från tre helt olika författare som satts samman till varsin helhet. Arbetet handlade inte bara om att pussla ihop texterna till en dynamisk och angelägen föreställning, utan också om att finna en form för monologen och gestalta rollfigurer av olika karaktär. En grupp arbetade med Anton Tjechovs klassiska pjäser och en annan med mytiska rollfigurer ur Elfriede Jelineks pjässerie Prinsessdramer. Den tredje gruppen, som gav liv till en och samma rollfigur i olika åldrar, ställdes inför frågan: Hur gestalta en verklig person som har levat, i det här fallet den svenska författaren Sara Lidman, i America Vera Zavalas språkdräkt.

Före Collageprojektet hade teatereleverna under den intensiva höstterminen arbetat med två andra projekt som spelats för publik: Berättarteater och Musikteater.

Berättarteater är en form av teater där skådespelaren berättar en historia med bara sig själv och enklare rekvisita som verktyg. Det direkta berättandet kan varvas med gestaltade avsnitt och när det finns flera berättare vävs olika röster och perspektiv samman. Vi använde oss av nutida texter, noveller skrivna av kvinnliga författare från olika afrikanska och latinamerikanska länder.

I slutet av oktober gjorde vi en Musikteaterföreställning tillsammans med musikklassen. Den mer än trettio personer starka ensemblen skapade tillsammans med sina lärare en föreställning om världen och livet, om migration, om ont och gott och hur det är att leva just nu. Allt iscensattes på en s.k. korridorscen med publiken sittande på båda sidor om spelplatsen.

Är du intresserad av teaterklassens arbete? Under vårterminen är det två projekt som visas för allmänheten: Det första på Reginateatern i Uppsala 14-15 mars. Det andra på Wikdagen 13 maj.

 

Bilder: Teaterklassen efter collageföreställningarna. Ögonblicksbilder ur föreställningen om Sara Lidman.