Allmän kurs / Uppsala folkhögskola

ALLT ÄR MÖJLIGT och det kan börja redan nu på Uppsala folkhögskola. Hos oss pluggar du för att få gymnasiekompetens som ger bra möjligheter vare sig du vill ut i arbete eller plugga vidare.

OCH DU... att gå på folkhögskola är annorlunda... på ett bra sätt!

Filmen är gjord av Vitaliano Rave och Magnus Haag.

Vårt sätt att arbeta bygger bland annat på närvaro och engagemang. Du arbetar mycket i projekt, tillsammans med andra eller på egen hand och delar sedan dina kunskaper med dina kamrater i studiegruppen. Du får också vara med och påverka hur du vill att det ska fungera på skolan.

”Efter nästan tre års studier på Uppsala folkhögskola kan jag med säkerhet säga att det är ett av mina bästa val jag gjort. Då jag började var jag inte speciellt van att gå i skolan men den öppna och mottagande miljön gjorde att det var lätt att komma in i gemenskapen. Jag rekommenderar starkt denna skola då jag själv är otroligt tacksam för denna möjlighet.”
Elev 2010–2013

En stadsnära folkhögskola 

Vår skola ligger i Ultuna nära Fyrisån. Här finns möjlighet att läsa in gymnasiekompetens och uppnå behörigheter för studier på universitet och högskola. Vi har en samhällsvetenskaplig inriktning i våra projekt- och ämnesstudier.

I kursprogrammen ingår gymnasiegemensamma ämnen, estetisk verksamhet och fysisk aktivitet. Vi går på teater och konserter för att ta del av det rika kulturliv vi har i Uppsala. Vi bjuder in författare och andra intressanta personer att föreläsa. Studietiden kan variera mellan ett och fyra år beroende på dina mål och dina tidigare kunskaper.

Uppsala folkhögskola är en filial till Wiks folkhögskola där skolans estetiska kurser ges.

Följ oss