Allmän kurs 1 "Nära dig"

Allmän kurs Närsamhället

I kursen får du jobba med frågor som berör ditt liv och din närhet till Uppsala och vårt län. Du känner också att du behöver tid att komma igång med studier. Här finns möjlighet till individuell utveckling tillsammans med andra. Vi bedriver blockstudier vilket innebär att du under 8 veckor arbetar med 2 olika block i veckan. Under ett läsår är det fyra stycken 8-veckorsperioder. Skapande verksamhet och fysisk aktivitet ingår. Kursen är första steget till en gymnasiekompetens.

Vem kan söka kursen?

Du som inte har några tidigare gymnasiestudier och saknar yrkeslivserfarenhet söker till denna kurs. Du ska ha fullföljt dina grundskolestudier och kunna tala och skriva svenska. Nyfikenhet, upptäckarglädje och studiemotivation är nyckelord för dig!

Ämnesbeskrivningar

Svenska: "Det digitala språket", "Det fria ordet"

I dessa studieblock får du träna studieteknik, läsa andras och skriva egna texter samt öva dig i berättandets konst. Du arbetar tillsammans med gruppen med projekt inom olika språkområden som exempelvis recensioner, referat, insändare och "internetspråk". Du får presentera dina arbeten såväl i skrift som muntligt inför gruppen.

Historia: ”Tidsresan tur och retur”

I blocket arbetar du och dina studiekamrater med vår världs historia ur olika perspektiv fram till 1900-talet. Vi gör små fördjupningar inom valda områden som redovisas på ett varierat sätt. Möjlighet finns till studiebesök.

Psykologi: "Lär känna Dig själv"

Här får du arbeta med socialpsykologi där vi tittar på individens och gruppens samspel. Vi jobbar med "livet" som röd tråd  och ser olika psykologiska teoriers synsätt på vår utveckling. Arbetet sker både gemensamt utifrån föreläsningar,  diskussioner och enskilt genom mindre egna arbeten.

Naturkunskap: ”Naturligt Vis”

Bakom blockrubriken döljer sig baskunskaper i t ex ekologi, kemi, geografi och energi. Du får arbeta både enskilt och i grupp. Du eller gruppen formulerar er kring en frågeställning inom dessa områden som ni sedan presenterar muntligt och skriftligt.

Samhällskunskap: "Har du makt?", "Koll på pengarna"

I dessa block får du tillfälle att lära känna Uppsala, stadens framväxt och hur kommunen styrs. Hur kan du påverka ditt liv och var fattas de verkliga besluten? Vi studerar ekonomi och gör en egen budget. Vi tittar på vilka inköp vi faktiskt gör och diskuterar hur pengarna ska räcka. Studieteknik vävs in i arbetena som vi gör. Vi planerar gemensamma studiebesök.

Engelska

Vi använder språket aktivt, t ex när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Du studerar tillsammans med andra som är på samma nivå som du.

Matematik

I matematik utgår vi från din egen nivå och jobbar vidare därifrån. Vi gör det tillsammans med andra. Innehållet kan se olika ut i de olika grupperna. Det handlar om allt ifrån de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen till mer matematiska formler och textförståelse.

Estetiskt val

Här kan du välja mellan olika alternativ och du gör ett eller två val varje läsår. Du kan t ex välja mellan bild, film, drama, skrivande och körsång.


Friskvård

Som ett led i skolans hälso- och miljöprofil ingår fysisk aktivitet med en timmes friskvård i veckan. Här ser du några exempel: Bordtennis, innebandy, qi-gong, fotboll eller stavgång.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.800:-/läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Ansökan och antagning

Med ansökan ska följa en kort berättelse skriven av dig själv om vem du är och varför du vill gå den här kursen. Berätta även vad du har för sysselsättning nu. Betygs- och intygskopior bifogas liksom personbevis. Alla sökanden blir kallade till ett samtal där vi på skolan berättar närmare om vår skola, våra kurser och vilka regler som gäller. Efter alla samtal gör vi en så bred gruppsammansättning som möjligt med tanke på ålder, bakgrund och kön.

Följ oss