Allmän kurs 2 "Svensk nutid"

Allmän kurs Svensk nutid

Ansökan

Välkommen att ansöka!

Du kommer att få jobba med frågor kring vår miljö och vårt samhälle och hur Sverige har utvecklats. I kursen ingår olika behörighetsgivande ämnen samt skapande verksamhet och fysisk aktivitet.  Vi bedriver blockstudier vilket innebär att du under 8 veckor arbetar med 2 olika block i veckan. Under ett läsår är det fyra stycken 8-veckorsperioder. Kursen är andra steget till en gymnasiekompetens.

Vem kan söka kursen?

Det här är kursen för dig som har påbörjat gymnasiestudier men inte fullföljt dem eller har en utbildning som ligger långt tillbaka i tiden. Den passar även dig som har yrkesarbetat minst ett år.Du bör ha lite upptäckarglädje och vilja till att fördjupa dig i medmänniskor och omgivning.

Ämnesbeskrivningar

Svenska: "Den talande texten", "Från runor till rap"

I blocken får du bekanta dig med aktuell litteratur och svenska författare. Du får utveckla ditt eget skrivande och lära dig grunderna i analys av litteratur och film. Dessutom tas du med på en resa i den svenska språkhistorien från runskrift till nusvenska. Presentationer av dina arbeten görs både skriftligt och muntligt, på papper och via sociala medier.

Historia: "Det svenska samhället tar form"

Vi djupdyker i den svenska historien. Efter en översikt får du göra mindre fördjupningar som redovisas både skriftligt och muntligt. Studiebesök ingår.

Psykologi: "Vem kan man lita på?"

Kursen består av en gemensam del där vi arbetar med mer kända psykologiska teorier samt ett avsnitt om mentalvård. Huvuddelen sker i form av skrivande av ett större självständigt arbete i PM-form som redovisas både skriftligt och muntligt. Studiebesök ingår.

Naturkunskap: "Klimatsmart", "Människan"

I blocken läser du om energi- och miljöfrågor, både lokalt och globalt men också  om människans uppbyggnad och funktion. Vi tittar också på hur vår livstil påverkar vår hälsa. Dina arbeten presenteras både individuellt och i grupp.

Samhällskunskap: "Sverige i cyberrymden", "Gör din röst hörd"

Här arbetar vi med massmedia ur olika aspekter. Vi studerar de traditionella medierna och den revolutionerande utveckling av medielandskapet som internet inneburit. Blocket erbjuder möjligheter till intressanta studiebesök. Under temat "Gör din röst hörd!" studerar vi hur beslut fattas i riksdag och regering och diskuterar vad demokrati är. Vi arbetar också med frågor kring mänskliga rättigheter och medborgarskap i dagens svenska samhälle. Ett studiebesök på Riksdagen ingår. Under båda dessa teman arbetar vi individuellt och i smågrupper med ett varierat redovisningssätt.

Engelska

Vi använder språket aktivt, t ex när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Du studerar tillsammans med andra som är på samma nivå som du.

Matematik

I matematik utgår vi från din egen nivå och jobbar vidare därifrån. Vi gör det tillsammans med andra. Innehållet kan se olika ut i de olika grupperna. Det handlar om allt ifrån de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen till mer matematiska formler och textförståelse.

Allmän kurs Svensk nutidEstetiskt val

Här kan du välja mellan olika alternativ och du gör ett eller två val varje läsår. Du kan t ex välja mellan bild, film, drama, skrivande och körsång.

Friskvård

Som ett led i skolans hälso- och miljöprofil ingår fysisk aktivitet med en timmes friskvård i veckan. Här ser du några exempel: Bordtennis, innebandy, qi-gong, fotboll eller stavgång.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.800:-/läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Ansökan och antagning  

Med ansökan ska följa en kort berättelse skriven av dig själv om vem du är och varför du vill gå den här kursen. Berätta även vad du har för sysselsättning nu. Betygs- och intygskopior bifogas liksom personbevis. Alla sökanden blir kallade till ett samtal där vi på skolan berättar närmare om vår skola, våra kurser och vilka regler som gäller. Efter alla samtal gör vi en så bred gruppsammansättning som möjligt med tanke på ålder, bakgrund och kön.

Följ oss