Allmän kurs 3 "Global utblick"

Allmän kurs Global utblickTonvikten i kursen ligger på globala frågor och hur vi använder jordens resurser. Studierna bedrivs till stor del som projekt och är inriktade på gymnasie-gemensamma ämnen. Vi bedriver blockstudier vilket innebär att du under 8 veckor arbetar med 2 olika projekt i veckan. Under ett läsår är det fyra stycken 8-veckorsperioder. Dessutom ingår skapande verksamhet och fysisk aktivitet. Efter fullföljd och godkänd kurs med godkänd närvaro ges grundläggande behörighet och särskilda behörigheter.

Vem kan söka kursen?

Du skall ha studerat minst 2 år på folkhögskola eller ha en 2-årig gymnasieutbildning med gymnasiegemensamma ämnen. Du kan också gått en 3-årig utbildning men inte fullföljt eller fullgjort den. Ditt intresse för nya kunskaper och forskning är stort och för att tillsammans med andra utforska vår värld.

Ämnesbeskrivningar

Svenska: "Litteraturens livskraft", "Litteratur från olika kulturer"

Du får läsa litteraturhistoria, från forntiden till modernismen. Du gör ett större arbete om en epok, en bok och en författare och utför textanalyser. Du får en inblick i litteratur från olika kulturer. Vad skriver man om och hur? Du läser en bok och gör ett arbete som innehåller en bokanalys och en fördjupning av ett tema i boken. Dina arbeten presenteras både muntligt och skriftligt.

Historia: ”Jorden runt på 8 veckor”

Här arbetar du med historia ur ett internationellt perspektiv. Vi diskuterar hur historia skrivs; av vem och för vem. Hur är det med de historiska källorna? Efter en övergripande genomgång av de historiska epokerna får du arbeta självständigt med ett eget valt fördjupningsarbete som sedan presenteras muntligt och skriftligt. Vi kommer att göra ett eller flera studiebesök, utifrån vad vi gemensamt bestämmer.

Religion: ”Människor och tro”

I blocket får du möjlighet att arbeta med livsfrågor och olika sätt att tolka livet. Varje vecka har vi "filosofiska timmen" då vi kastar oss ut på djupt vatten och samtalar kring olika livsfrågor. Du kommer att få tillfälle att tillsammans med några studiekamrater fördjupa dig i ett fritt valt område som redovisas i en muntlig presentation och ett skriftligt PM. Kursen innehåller flera studiebesök.

Naturkunskap: "Dinosaurier och CSI"

Följ med på en resa som besvarar frågorna: Var och hur började allting, hur har livet utvecklats och hur kommer det att se ut i framtiden. Vi jobbar med allt från kosmos till DNA och gör mer djuplodande analyser ur ett vetenskapligt perspektiv. Dina arbeten redovisas både muntligt och skriftligt.

Samhällskunskap: "Vad får hjulen att snurra?" "Globalisering – hot eller möjlighet?"

Här jobbar vi med Sveriges ekonomiska utveckling från 1945 till nutid. Vi kopplar denna utveckling till en rad områden: socialt, genus, kultur, mode, musik mm, samt diskuterar tillväxtens gränser. Arbeten sker i mindre grupper med muntlig redovisning. I det andra temat arbetar vi med frågor kring globaliseringen och dess effekter. Alla väljer en individuell fördjupning och gör ett granskande PM som redovisas skriftligt och muntligt.

Engelska

Vi använder språket aktivt, t ex när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Du studerar tillsammans med andra som är på samma nivå som du.

Matematik

I matematik utgår vi från din egen nivå och jobbar vidare därifrån. Vi gör det tillsammans med andra. Innehållet kan se olika ut i de olika grupperna. Det handlar om allt ifrån de fyra räknesätten och hur vi kan använda matematiken i vardagen till mer matematiska formler och textförståelse.

Estetiskt val

Här kan du välja mellan olika alternativ och du gör ett eller två val varje läsår. Du kan t ex välja mellan bild, film, drama, skrivande och körsång.

Friskvård

Som ett led i skolans hälso- och miljöprofil ingår fysisk aktivitet med en timmes friskvård i veckan. Här ser du några exempel: Bordtennis, innebandy, qi-gong, fotboll eller stavgång.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1.800:-/läsår som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Ansökan och antagning

Med ansökan ska följa en kort berättelse skriven av dig själv om vem du är och varför du vill gå den här kursen. Berätta även vad du har för sysselsättning nu. Betygs- och intygskopior bifogas liksom personbevis. Alla sökanden blir kallade till ett samtal där vi på skolan berättar närmare om vår skola, våra kurser och vilka regler som gäller. Efter alla samtal gör vi en så bred gruppsammansättning som möjligt med tanke på ålder, bakgrund och kön.

Följ oss