Antagningsrutiner

Antagningsrutiner vid Uppsala folkhögskola

Din ansökan ska vara hos oss senast den 15 maj.
Om det finns platser över tittar vi också på ansökningar som kommit in senare.
Efter att vi fått din ansökan ringer vi upp dig och kommer överens om tid för intervju. Intervjun är till för att du ska få veta vilka studier vi kan erbjuda dig och hur vi arbetar. Samtidigt får vi veta något mer om dig, om din studiemotivation och vilka dina mål med studierna är.

OBS! Krav på drogfrihet
Om du har haft ett drogmissbruk måste du ha varit drog-/spritfri under minst ett år innan vi har möjlighet att anta dig.

När vi antar prioriterar vi den sökande
-     som inte har fullföljt eller fullgjort tidigare studier
-     som kan studera och fungera i grupp
-     som kan bedriva heltidsstudier

Efter antagningen gör vi en gruppsammansättning.
Vi strävar efter att skapa fungerande studiegrupper utifrån
-     ålder
-     kön
-     livserfarenhet
-     studiebakgrund

Riktmärken är blandade åldrar och bakgrund samt så jämn könsfördelning som möjligt.
Besked om antagning skickas till dig per post före midsommar. Om du antagits säger du ja till din plats genom att skriva under en bekräftelse som du sen skickar till oss. Detta innebär samtidigt att du accepterar de regler som finns med i brevet och som gäller på skolan, nämligen att du:

- har lämnat in efterfrågade handlingar (t ex betyg, personbevis, arbetsgivarintyg).
- följer schemalagd arbetstid.
- deltar i de aktiviteter som i demokratisk ordning avtalats i arbetsgrupp, kurs- eller lärarråd.
- deltar i olika studiebesök, föreläsningar och idrottsdagar.
- följer skolans policy om drogfrihet (gäller även alkohol).
- inte stör studiesituationen för dig själv eller andra.
- gör en inbetalning på 1800/600 kronor vid bekräftelse av utbildningsplatsen.

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift (se resp. kursbeskrivning) som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

I mitten av augusti får du som blivit antagen ett välkomstbrev med schema för första studieveckan.

Antagningsrutiner - Uppsala folkhögskola

Följ oss