Enstaka kurs - Engelska/Matematik

Vem kan söka kursen?

För dig som har ett slutbetyg från gymnasiet/omdöme från folkhögskola men behöver komplettera med matematik eller engelska. Kursen söks för en termin åt gången. Sista ansökningsdag för start på höstterminen är den 31 juli och för start på vårterminen den 30 november.

Engelska 

Vi använder språket aktivt, t ex när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Kursen pågår sex timmar i veckan under en termin och kan ge behörighet 5, 6 eller 7 enligt Gy 2011. Det motsvarar A-B-C-kurs.

Matematik

Kursen pågår sex timmar i veckan under en termin och kan ge matematik 1 eller 2 enligt Gy 2011. Det motsvarar A-B-kurs.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 600 kr/termin som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Allmän kurs Enstaka ämnen - Uppsala folkhögskola

Följ oss