Högre studier

Hur fungerar folkhögskolans urvalsgrupp - "folkhögskolekvoten" - när jag söker till högskola/universitet?

När folkhögskolestuderande söker till högskolan hamnar de i en egen urvalsgrupp vid ansökan. Denna kallas ibland för "folkhögskolekvoten".
 
Om inte antalet platser till högskolan räcker till för alla som söker så måste ett urval göras. De sökande placeras då i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolform de kommer ifrån. Folkhögskolestuderande som har intyg om behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i betygsurvalet och jämförs alltså bara med varandra vid ansökan till högskolan (BF-gruppen, ofta kallad folkhögskolekvoten).
 
Platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Ju fler sökande det är från folkhögskolan, ju fler platser går till sökande därifrån. Då folkhögskolan är en liten skolform jämfört med andra skolformer så är antalet sökande till högskolan med folkhögskolebakgrund inte så stort - följdriktigt så blir antalet antagna genom den urvalsgruppen också mindre.
 
Alla studerande som är behöriga, oavsett från vilken skolform de kommer, har dessutom möjlighet att antas till högskolan genom att göra högskoleprovet. Det är därför viktigt att den studerande på så sätt förstärker sina chanser.

För mer information om vilka behörighetskrav som olika högskoleutbildningar ställer läs informationsmaterial från universiteten/högskolorna, från Högskoleverket och från Verket för högskoleservice, VHS.

Uppsala folkhögskola

Följ oss