Studiemotiverande folkhögskolekurs

Prova-på-kurs med kultur och skapande!

Är du arbetssökande och saknar grundskole- eller gymnasiekompetens?
Vill du arbeta kreativt med kultur och skapande?
Vill du delta i en kurs med fokus på motivation, inspiration, glädje och lust?

Prova ett annorlunda sätt att studera. På Uppsala folkhögskola är du en viktig del i planeringen av kursens innehåll och mål. Vår SMF-kurs (StudieMotiverande Folkhögskolekurs) pågår under 3 månader och är en unik möjlighet att känna på studier på folkhögskola. I vårt arbetssätt är gruppen viktig och det finns tid för samtal och erfarenhetsutbyte. Här finns en chans för dig att hitta motivation och lust till studier.

Mål för kursen är att:
 - väcka lust för studier
 - upptäcka folkhögskolans individanpassade pedagogik
 - hitta kreativa uttryckssätt
 - öka självinsikten och framtidstron
 - skapa en plan för framtiden

Kursstart
Kursstart hösten 2019 är den 2/9.

Praktisk information
Kursen riktar sig till dig som är inskriven på arbetsförmedlingen och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

Ansökan och ekonomi
Du söker kursen via din arbetsförmedlare.
Kursen är kostnadsfri och du behåller den ersättning du har från arbetsförmedlingen. Du kan även få ersättning för resor till och från skolan upp till 2 000 kr.


   Kursen bygger på

   Förmågor du får träna
 • dina förkunskaper och erfarenheter.
 • samtal om frågor som är viktiga för dig.
 • ett utforskande av olika digitala medier.
 • att du får prova på olika tekniker
  inom foto och design.
 • kreativitet
 • studieteknik
 • planering
 • ansvarstagande
 • muntlig presentation


Studiemotiverande folkhögskolekurs i samarbete med 

  Arbetsförmedlingen

Följ oss