Studieomdöme

Studieomdöme - vårt bedömningsverktyg på folkhögskolan


Vad är ett studieomdöme? Får jag betyg på folkhögskolan?

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan den som studerar på Allmän kurs få ett studieomdöme som är en helhetsbedömning av den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Studieomdömet grundar sig på en bedömning som görs gemensamt av de undervisande lärarna. Det ges endast på Allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, dvs oftast ett läsår.
 
• Kriterier
När man sätter omdöme tittar man på följande kriterier:
- Kunskaper och färdigheter samt utveckling av dessa.
- Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
- Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
- Social förmåga.
 
• Sjugradig skala
Folkhögskolan använder en sjugradig skala för studieomdömet: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god till utmärkt studieförmåga (3,5), Mycket god studieförmåga (3), God till mycket god studieförmåga (2,5), God studieförmåga (2), Mindre god till god studieförmåga (1,5) eller Mindre god studieförmåga (1).
 

Uppsala folkhögskola

Följ oss