• Teaterlinjen på Wiks folkhögskola
  • Musiklinjen på Wiks folkhögskola
  • Konstlinjen på Wiks folkhögskola

Estetiska kurser

Estetiska helg-, sommar- och ettåriga kurser på Wik

På Wik finns fyra olika ettåriga estetiska kurser: Musik-, Konst-, Teater- och Skrivarlinjen. Dessutom anordnas varje år flera estetiska helg- och sommarkurser. Det ger oss en miljö där skaparglädjen kan blomma och som stimulerar till kreativitet och möten mellan människor och konstformer. Här samlas människor som brinner för det de sysslar med.

Det är en plats både för dig som vet vad du drömmer om att jobba med i framtiden och för dig som vill prova dig fram. Att samarbeta, pröva nya tankar och idéer, få respons och utveckla den egna förmågan och självförtroendet är viktiga delar av ett år på Wiks folkhögskola.

De flesta eleverna på de estetiska kurserna bor på skolans internat. För många är inte bara de lärorika dagarna utan också livet på Wik och samvaron nog så viktiga. Också på kvällarna sjuder Wik av en mängd olika aktiviteter som eleverna tar initiativ till och driver. För den som bor i närområdet finns också möjligheten att pendla till Wik varje dag.

Kurstid 2016/2017

Ht 2016: 29/8 - 20/12
Vt 2017: 9/1 - 24/5

Kurstid 2017/2018

Ht 2017: 28/8 - 20/12
Vt 2018: 8/1 - 25/5

Skolans allmänna behörighetsgivande kurser ges på filialen Uppsala folkhögskola.

Omdömen och intyg

På folkhögskolan sätts inga betyg. Istället får du som studerar på estetiska kurserna ett intyg efter avslutad utbildning på hur många timmar du studerat på respektive ämne.

Studiefinansiering

Kontakta CSN för olika alternativ. CSN kunstjänst på tel. 0771-276 000 vardagar 8-16.30, eller via internet, se länk i högerspalten.