Konstnärligt fördjupningsår

Vill du utvecklas konstnärligt och processinriktat? Söker du få en möjlighet till praktiskt konstnärligt arbete? Är det viktigt för dig att fokusera på din personliga utveckling? Låter det intressant och spännande att utforska och överträda gränser mot uttryck som konceptuella verk, performance och installationer?  På konstnärligt fördjupningsår lyfter vi frågor om konstnärliga praktiker, teori, metod, med ett fokus på dig som konstnär. Vad vill jag säga med min konst och mitt skapande? Hur vill jag säga det? Hur tänker jag på, pratar om och möter jag andra konstformer, på vilka sätt relaterar de till det jag gör? Hur förbereder jag mig för ett verksamt liv som skapande och möter de utmaningar som kommer?

Konstnärligt Fördjupningsår på Wik ger dig redskap och möjligheter att göra just det. Vi lyfter etiska, estetiska och samhälleliga perspektiv på bildkonsten likaväl som vi lägger vikt vid din praktiska utveckling i de konstnärliga teknikerna. Wiks Folkhögskola erbjuder välutrustade ateljéer med fokus på tekniker som måleri, skulptur, screentryck och grafik.  Fördjupningsåret kan ge möjligheter till konstnärliga samarbetsprojekt och utrymme att utvecklas mot nya uttryck såsom performance, installationer och konceptkonst. 

Vi ser gärna att du har intresse av att använda de resurser skolan erbjuder i form av verkstäder och kompetenser. Vissa moment sker med hela skolans övriga deltagare (tex föreläsningar/temadagar och valfri kurs), fokus ligger dock på din egen utveckling och ditt individuella arbete den tid du är knuten till fördjupningsåret i konst. 

Ansökan

För att söka ett fördjupningsår behöver du:

- Ha studerat vid någon av Wiks folkhögskolas ettåriga estetiska linjer (Teaterlinjen, Musiklinjen, Skrivarlinjen eller Konstlinjen) eller ha motsvarande erfarenheter/kunskaper inom någon av dessa konstformer.

- Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum.

- Bifoga ett personligt brev med motivering till varför du söker kursen.

- Bifoga dokumentation av tre arbeten i jpeg-format på verk representativa för dig. Notera storlek på originalverken samt teknik.

- Om du inte har studerat på Wik tidigare så behöver du ange två referenspersoner.

Urval

I urvalet utgår vi från dina tidigare erfarenheter och det personliga brevet med motivering. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp vars deltagare kan komplettera varandra konstnärligt och bidra med olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper. Vi tittar på inskickade arbetsprover för att bekanta oss med er bild- och föreställningsvärld, för att förstå er individuella och gruppens sammanlagda utvecklingspotential. 

Valbar kurs

Utbildningen innehåller även två valbara kurser under höstterminen som möjliggör deltagande i deltagande på skolans övriga estetiska linjer. 

Lärare

Våra lärare är alla utövande konstnärer och erfarna pedagoger. Erik Berg är linjeföreståndare. 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 4 300 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, studiematerial för obligatoriska uppgifter, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer, samt kostnader för materialkrävande individuellt projektarbete. 

850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch. Lunchkostnaden är obligatorik. Inget avdrag för sjukfrånvaro eller studieresor är möjligt.

 

Med reservation för ändringar

Följ oss