Fördjupningsår

N Y H E T

Fördjupningsår inom konst, teater, musik eller skönlitterärt skrivande på Wiks Folkhögskola.

Vill du komma längre i ditt karaktärsämne och samtidigt bredda din syn på din konstform?
Har du gått någon av Wiks estetiska linjer eller motsvarande?

Wiks fördjupningsår är till för dig som vill utvecklas vidare som musiker, skådespelare, författare eller bildkonstnär och är intresserad av de andra konstformernas uttryck och estetik. 

Du kommer att undervisas och handledas av lärarna på respektive linje. En dag i veckan under höstterminen träffas fortsättningsgruppen gemensamt; där lyfter vi frågor om konstnärliga praktiker, teori, metod, med ett fokus på den skapande utövaren. Vad vill jag säga med min konst och mitt skapande? Hur vill jag säga det? Hur tänker jag på, pratar om och möter jag de andra konstformer, på vilka sätt relaterar de till det jag gör? Hur förbereder jag mig för ett verksamt liv som skapare och möter de utmaningar som kommer? 

Kursen har 16 platser och möjliggör fokuserat arbete och individuell handledning i en motiverande och stödjande miljö där din konstnärliga utveckling står i fokus. I fortsättningsgruppen skapar vi genom samtal, arbete och övningar möjligheter för samarbeten över formgränserna och tvärkonstnärliga praktiker. Året avslutas med ett längre projektarbete under handledning. 

Två kvinnor mot svart bakgrund med texten Fördjupning - TeaterFördjupningsåret i Teater är till för dig som vill satsa helhjärtat på att fortsätta att utvecklas som skådespelare, och som vill fördjupa och bredda ditt kunnande. Det andra året skiljer sig från basåret på Wiks teaterlinje genom att du jobbar i en mindre grupp med andra projekt/föreställningar, fördjupande övningar och får mer personlig handledning. Med målet inställt på att bli en självständigt skapande scenkonstnär förväntas du ta ett större ansvar för både ditt eget och gruppens arbete. Vi utbildar för framtidens scener där nyfikenhet, kreativitet, samarbete, uppriktighet och undersökande är ledord. Precis som under första året på teaterlinjen är året indelat i block då vi fokuserar olika genrer och färdigheter men under fördjupningsåret ökar komplexiteten och svårighetsgraden. De flesta blocken leder fram till föreställningar som spelas för publik på eller utanför skolan. Deltagarna undervisas av teaterlinjens lärare och gästlärare. En del lektioner i t ex röst, rörelse och teori kan du ha tillsammans med förstaårsdeltagarna på teaterlinjen. Istället för första årets valbara kurser kommer fortsättningselever från alla linjer att träffas för att fördjupa diskussionen runt konstnärskap, estetik,samhällsfrågor och gränsöverskridande scenkonst. Det kommer också att finnas möjlighet till samarbeten med fördjupningseleverna från de andra konstformerna.

Vid antagningen utgår vi från ditt arbete under det första året på Wik (eller motsvarande), din skriftliga ansökan med motivering och intervju (på Wik eller på telefon). Urvalet görs med hänsyn till att skapa en väl fungerande grupp där deltagarna kan bidra med olika erfarenheter och perspektiv.
Läs mer om Wiks teaterlinje här >>

 

Bild på papper och en hand med texten Fördjupning-litterärt skrivande

Fördjupningsåret är till för dig som har ett skrivprojekt på gång och vill ha tid och ett sammanhang för ditt skrivande. Kanske har du ett intresse av att undersöka skrivandet i relation till andra konstarter, som teater, konst och musik? På fördjupningskursen får du chansen att utmana ditt författarskap och reflektera över frågor kring estetik och samhälle. 

Du kommer att få ett individuellt schema där viss tid ligger på skrivarlinjen och viss tid ägnas åt individuell handledning eller textsamtal i mindre grupp. En heldag i veckan under hösten träffar du de deltagare som går motsvarande fördjupning på de andra estetlinjerna (konst, musik, teater). Den sista fjärdedelen av året (v16-21) ligger undervisning på heltid i den konstartövergripande gruppen. Då kommer det att finnas möjlighet till samarbeten med fördjupningseleverna från de andra konstformerna.

Till din ansökan ska du, förutom det personliga brevet, bifoga 10 -15 sidor av ett pågående skrivprojekt.

Läs mer om Wiks skirivarlinje här >>

 

Svartvitt ansikte som sjunger mot svart bakgrundMed reservation för ändringar

Följ oss