Gränsöverskridande scenkonst 1 år

Höstterminen 2018 slår Wik upp portarna för en ny ettårig fortsättningskurs! Den riktar sig till dig som har studerat ett år på någon av Wiks folkhögskolas estetiska linjer eller har motsvarande kunskaper/erfarenhet. Det är en möjlighet för dig som vill samarbeta med andra och samtidigt utveckla ditt eget konstnärskap.

Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt, eller live inför en publik. Dit räknas till exempel musik, teater, dans, estradpoesi och performance art. Vi lever i en tid som kräver förändrade uttryck och där kreativiteten söker nya vägar. I samarbetet mellan konstformerna, i gränslandet, skapas nya möjligheter.

Gränsöverskridande ska förstås på flera olika sätt: Mötet mellan olika konstformer, synsätt, perspektiv och kulturer. Att handskas med de egna motstånden och strukturer som begränsar. Att utveckla och fördjupa sin konstnärliga och artistiska förmåga tillsammans med andra i kollektiva processer. Det gränsöverskridande gynnar både frihetslängtan, motståndskraft och nyfikenhet.

Läsåret är uppdelat i fyra olika perioder där varje period resulterar i ett sceniskt verk, föreställning eller allkonstverk, som spelas för publik. Alla kursdeltagare medverkar i arbetet med uppsättningarna, men bidrar på olika sätt beroende på konstnärlig inriktning och intresse. Inspirationen kommer både från internationella strömningar, nutidens uttryck och levande traditioner.

 

Ansökan

För att söka till kursen Gränsöverskridande scenkonst behöver du:

- Ha studerat vid någon av Wiks folkhögskolas ettåriga estetiska linjer (Teaterlinjen, Musiklinjen, Skrivarlinjen eller Konstlinjen) eller ha motsvarande erfarenheter/kunskaper inom någon av dessa konstformer.

- Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum.

- Bifoga ett personligt brev med motivering till varför du söker kursen.

- Om du inte har studerat på Wik tidigare så behöver du ange två referenspersoner.

Urval

I urvalet utgår vi från dina tidigare erfarenheter och det personliga brevet med motivering. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp vars deltagare kan komplettera varandra konstnärligt och bidra med olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2 600 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer.

850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch.

 

Foto: Anna Åhlvik

 

Följ oss