Boende

Internatet 1 läsår.

Estetiska långa kurser.

Kurshotellen på Wik 1 - 14 nätter.

Samverkanskurser, estetiska helg- och sommarkurser, tolkkurser, vuxendövkurser.

 


 

Följ oss