Konstlinje 1 år

Med bildkonsten som grund och verktyg är konstlinjen en kreativ plats som ger dig utrymme att växa, utvecklas och prova olika uttryck och tekniker. Wik är en väl etablerad mötesplats för bild- och konstintresserade från landets alla hörn. Många har fått sin första skolning i Wiks välutrustade och rymliga ateljéer och verkstäder. Söker du en yrkeskarriär inom bild och form och/eller personlig konstnärlig utveckling? Då är Wiks konstlinje något för dig.

Tre personer som arbetar med lera

Ämnen

Måleri, skulptur, grafik och ämnesövergripande projekt studeras i blockperioder. Övriga ämnen är bl.a. konstorientering, krokiteckning, övrig teckning och bilddata.

Kursen vänder sig till dig

som vill utveckla och fördjupa ditt bild- och formskapande. En gedigen teknikgrund inom konstens klassiska områden i kombination med en ständig kommunikation kring bildens innehåll, uppbyggnad, syfte, stil och form ger en utmärkt bas i ditt eget bildskapande universum. Skolan ger också stöd i att sammanställa arbetsprover för vidare studier.

En person sitter i grafikverkstraden och jobbar med kopparplåt Innehåll

Under ett läsår erbjuds du en grundläggande konstnärlig utbildning. Vi studerar färglära, komposition och perspektiv. Du kommer att arbeta i olja, tempera, collage, krita, kol etc. Skulpturämnet omfattar modellering, olika formspråk, att förstå och reflektera kring rumslighet och rymd etc. Vi studerar olika material, dess funktioner och uttryck. Du lär dig grafiska tekniker som hög- och djuptryck, screentryck, fotoetsning och limtryck. Krokiteckning, del av måleriblocken och del av skulpturblocken sker med levande modell efter klassiskt konststudiekoncept.

Atelébild med modell

Vi åker på olika studiebesök och du får fritt tillträde till Bror Hjorths Hus och Uppsala Konstmuseum. Varje år organiseras en studieresa utomlands i syfte att fördjupa oss i allt från den klassiska via den modernistiska till den samtida konsten.

Vi har också kreativa samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan. 

Valbar kurs

Utbildningen innehåller även en valbar kurs per termin, där du har möjlighet att prova något annat än det som vanligen ingår i den egna linjen.

Lärare

Våra lärare är alla utövande konstnärer och erfarna pedagoger. Anna Åhlvik är linjeföreståndare. 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 4 300 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, studiematerial för obligatoriska uppgifter, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer, samt kostnader för materialkrävande individuellt projektarbete. 

850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch. Lunchkostnaden är obligatorik. Inget avdrag för sjukfrånvaro eller studieresor är möjligt.

Ansökan

För att söka till Wiks konstlinje behöver du:
 -
Vara minst 18 år eller fylla 18 under antagningsåret.
 - Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum (med eventuellt senare komplettering av slutbetyg).

Till ansökan behöver du skicka in ett personligt brev
Berätta kort om dig själv, dina drömmar och intressen.
Beskriv din erfarenhet/relation till konst och/eller bild och form.
Beskriv kortfattat dina förväntningar på, och din målsättning med, studier på Konstlinjen/Wiks Folkhögskola.

 Du behöver ange två referenspersoner
Referenspersonerna kan vara lärare, arbetsgivare eller kursledare. De ska känna dig och ni ska ha haft kontakt de senaste åren. Berätta för dina referenspersoner att vi kanske kommer att kontakta dem. Ange namn, telefonnummer och e-postadress till referensen.

Arbetsprover
En studie utförd i kol eller blyerts, ej äldre än 6 månader. (Med studie avses ett tecknat porträtt, ett landskap, ett stilleben, en interiör, en sakteckning, en modellstudie eller motsvarande. Teckna inte av ett foto.)

Ett arbete i valfri teknik med arbetsnamnet Plats. (Med valfri teknik avses teckning, måleri, collage, skulptur, grafiska uttryck, design, foto, film, installation etc.)

När det gäller de två olika arbetsproverna rekommenderar vi sökande att välja skilda konstnärliga tekniker. Kopplingen mellan tema och verk i den fria uppgiften är ett kriterium vid antagningen.

Arbetsproverna bifogas din ansökan i jpeg-format. Bifoga uppgifter om originalverkens format.

Möjlighet finns att skicka arbetsprover med posten. Bilderna kan vara original eller digitala utskrifter och skall vara i A4 format. Om du väljer digitala utskrifter bifoga uppgifter om originalverkens format. Skolan ansvarar ej för insänt material. Om original önskas i retur bifoga frankerat och adresserat kuvert/emballage.

Krokiteckningar på ett trägolv

Urval
I urvalet utgår vi från arbetsproverna, det personliga brevet och samtalen med dina referenser. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp deltagare som bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Antagning
Antagningen görs av lärarna som arbetar på linjen. Ytterst är det rektor som ansvarar för antagningen. Skolsekreteraren meddelar via mail resultatet till de sökande. Det är också skolsekreteraren som ansvarar för fördelningen av internatplatser och annat som har med boende och mat att göra.

Övrigt
Studierna är heltidsstudier med vissa kvälls- och helgpass. Det går inte att planera in frånvaro (i form av t ex privata resor) under terminerna då schemat bygger på ett genomtänkt flöde som kräver närvaro. Vid oljemåleri används Färgrikets Skonsam förtunning 222 samt vid behov linolja. Vi använder inte traditionella lösningsmedel eller äkta kadmium.

 

 

 

 Foto: Anna Åhlvik, Johanna C Pettersson

Följ oss