Musiklinje 1 år

Wiks musiklinje ger dig goda möjligheter till fortsatta studier och ett aktivt musicerande!

Att musicera kan vara ett starkt, omedelbart språk, ett sätt att hitta mening och motivation i livet. Musik kan vara glädje, gemenskap men också hårt arbete och envishet.

Kursen vänder sig 

- till dig som redan har stor erfarenhet av att spela/sjunga i band/orkester eller kör.

- till dig som är nyfiken på olika genrer. 

- till dig som vill fokusera och öva mycket. 

- till dig som vill jobba med olika uttryck och scenisk medvetenhet. 

Ett år på musiklinjen kan vara ett steg på vägen mot en framtida yrkeskarriär, fortsatta studier eller personlig utveckling. Vill du förbereda dig inför högre studier så får du personlig vägledning inför antagningsproven.

Bild med tre som personer som spelar musik.

 
Ensemble
Vi har mycket ensemble på schemat. Förutom lärarledd tid har du schemalagd ensemble då ni elever jobbar själva.Vi arbetar med olika genrer under året: Soul/Blues, Folk/Balkan och Latin/jazz. I ensemblen övar du upp din förmåga när det gäller lyhört och dynamiskt samspel, improvisation och förståelse för arrangemang, sound och uttryck i olika genrer. 

Kör
Vi har mycket sång på Wik. Alla, oavsett huvudinstrument är med i kören. Vi testar olika genrer även här: Pop, jazz, världsmusik och klassiska stycken från skilda epoker. Att utveckla sin röst ger musikaliskt självförtroende. Att sjunga i kör är ett effektivt sätt att utveckla sitt gehör och sin notläsningsförmåga.Musiklinjens kör ger många konserter på och utanför skolan.
Närbild på tre personer som sjunger i kör.

Teori och gehör 
Du kan börja på Wik trots att du inte har så mycket förkunskaper i teori och gehör. När du börjar på Wik får du göra ett prov för att vi ska kunna göra en bra gruppindelning. Vi har oftast tre olika grupper. Det kan hända att man blir förflyttad till en annan grupp under året.      
                                                            
 Färgfoto på person som blåser klarinett.

Musikaliskt hantverk
Här lär du dig grunderna i olika typer av arrangerings- och kompositonstekniker. Det är ganska mycket teori men vi omsätter allt vi gör i praktik då läxor spelas upp, arrangemang testas osv. Du får även grundkurser i ljudteknik och notskrivnings- och inspelningsprogrammen Sibelius och Logic. Höstterminen är ganska styrd av specifika uppgifter medan vårterminen är lite friare. Då kan du jobba med egna projekt samtidigt som du får feedback och handledning av lärare.

Svartvitt foto på långhårig kille i hatt som spelar gitarr.

Individuell undervisning
Du får individuella lektioner på ditt huvudinstrument. Det är ofta här grunden läggs för den egna tekniken på instrumentet och du får omedelbar feedback på ditt spel. Egen övning på sitt instrument är det som gäller om man vill utvecklas på riktigt! Alla lärare på Wik är erfarna pedagoger och själva verksamma musiker. De kommer ge dig verktygen just du behöver för att utvecklas och komma långt, men förväntar sig samtidigt att du övar och tar ett eget ansvar. 

Turné 
Samtidigt som det pågår antagningsprov till nästa läsår på Wik så är musikeleverna ute och spelar. Dessa spelningar bokas av eleverna själva och ni förbereds under våren med seminarier och föreläsningar om hur arbetslivet för musiker ser ut.

Kvinna som sjunger i en mikrofon.

Valbara kurser

En dag i veckan under höstterminen får alla möjlighet att prova något annat än det som vanligen ingår i den egna linjens ämnen. Det kan tex vara måleri, skrivarverkstad eller dans.

Lokaler

Musiklinjen disponerar en egen korridor i skolan. Där finns flera ensemblerum, fullt utrustade med klaviaturer, trumset, bas- och gitarrförstärkare samt ljudanläggningar. Det finns även inspelningsmöjligheter. En körsal med flygel finns och ett flertal övningsrum. Skolan har ett eget bibliotek och en rik samling av noter och låtsamlingar. Hela skolan har trådlöst bredband.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2 200 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer.

850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch. Lunchkostnaden är obligatorik. Inget avdrag för sjukfrånvaro eller studieresor är möjligt. 
 

Ansökan

För att söka till Wiks musiklinje behöver du:
 - Vara minst 18 år eller fylla 18 under antagningsåret.
 - Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum. Du söker på ett huvudinstrument (kan vara sång) men ange även biinstrument i ansökan. En förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen är att du har god erfarenhet av ditt huvudinstrument.

Till ansökan behöver du skicka in ett personligt brev
Vi vill att du berättar om dina musikerfarenheter i vuxen ålder, grupper och sammanhang du spelar/sjunger i, erfarenheter av föreningar/sammanhang du engagerat dig i. Och varför du vill gå på just Wiks musiklinje. Berätta även om din målsättning med studierna.

Med ansökan behöver du skicka med två intyg av referenspersoner
Referenspersonerna kan vara lärare, arbetsgivare eller kursledare. Det bör inte vara släktingar eller spelkompisar. De ska känna dig personligen och ni ska ha haft kontakt de senaste åren. Minst en av dem ska syssla med musik. Berätta för dem att vi kanske kommer att kontakta dem. Be dem fylla i och skicka REFERENSINTYGET direkt till oss. Hämta det här »

När vi fått din ansökan blir du kallad till en heldag på Wik under vecka 18 eller 19.
Då får du träffa några av linjens lärare och se våra lokaler. Du ska framföra minst ett förberett stycke på ditt huvudinstrumet. Om du söker på sång vill vi att du framför ett valfritt stycke a capella och dessutom en av sångerna som finns länkade till höger under rubriken dokument. För att få en så fullständig bild av dig som möjligt vill vi gärna att du visar upp övriga musikalikaliska färdigheter på andra instrument. Du kommer även att delta i olika workshops, samt bli intervjuad av musiklinjens lärare.

Urval
I urvalet utgår vi ifrån dina musikaliska erfarenheter, samtalen med dig och intygen från referenspersonerna. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp deltagare som bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Antagning
Antagningen görs av lärarna som arbetar på linjen. Ytterst är det rektor som ansvarar för antagningen. Skolsekreteraren meddelar via mail resultatet till de sökande. Det är också skolsekreteraren som ansvarar för fördelningen av internatplatser och annat som har med boende och mat att göra.

 

 

 Med reservation för ändringar.

 Foto: TUMBA

Följ oss