Musiklinje 1 år

Kursen vänder sig till dig som redan har erfarenhet av att spela/sjunga i band/ orkester/ kör. Som är nyfiken på olika genrer, sammanhang, uttryck och musikens olika roller. Musik kan vara känslans omedelbara språk, en väg till kommunikation och oväntade möten.


Filmen är gjord av Sture Ekendahl.

Innehåll

Under året arbetar vi i ensembler med olika genrer, tex soul, blues, balkan, fado, nordisk folkmusik, latin och jazz. Inför varje nytt genreblock bildas nya ensembler. Musiklinjen är också en kör under hela året.

Du får undervisning i ensemblespel, teori/gehör, arrangering/komposition, kör/vokalgrupp, workshops med olika gästlärare samt individuell undervisning på ditt huvudinstrument. Vi ger körkonserter och ensemblespelningar på och utanför skolan.

Musiklinjen jobbar intensivt i olika samarbetsprojekt med de andra estetiska linjerna på skolan. Målsättningen är att öka din lyhördhet för dina medmusikanter och att stärka din egen säkerhet och initiativförmåga, både vokalt och instrumentalt.

Musiklinjen vt 2016

Valbara kurser

En dag i veckan under höstterminen får alla möjlighet att prova något annat än det som vanligen ingår i den egna linjens ämnen. Det kan tex vara måleri, skrivarverkstad eller dans.

Lokaler

Musiklinjen vt 2016Musiklinjen disponerar en egen korridor i skolan. Där finns flera ensemblerum, fullt utrustade med klaviaturer, trumset, bas- och gitarrförstärkare samt ljudanläggningar. Det finns även inspelningsmöjligheter. En körsal med flygel finns och ett flertal övningsrum. Skolan har ett eget bibliotek och en rik samling av noter och låtsamlingar. Hela skolan har trådlöst bredband.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1 700 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer.

850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch.

Ansökan

För att söka till Wiks musiklinje behöver du:
 - Vara minst 18 år eller fylla 18 under antagningsåret.
 - Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum. Du söker på ett huvudinstrument (kan vara sång) men ange även biinstrument i ansökan. En förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen är att du har god erfarenhet av ditt huvudinstrument.

Till ansökan behöver du skicka in ett personligt brev
Vi vill att du berättar om dina musikerfarenheter i vuxen ålder, grupper och sammanhang du spelar/sjunger i, erfarenheter av föreningar/sammanhang du engagerat dig i. Och varför du vill gå på just Wiks musiklinje. Berätta även om din målsättning med studierna.

Med ansökan behöver du skicka med två intyg av referenspersoner
Referenspersonerna kan vara lärare, arbetsgivare eller kursledare. Det bör inte vara släktingar eller spelkompisar. De ska känna dig personligen och ni ska ha haft kontakt de senaste åren. Minst en av dem ska syssla med musik. Berätta för dem att vi kanske kommer att kontakta dem. Be dem fylla i och skicka REFERENSINTYGET direkt till oss. Hämta det här »

Musiklinjen vt 2016

När vi fått din ansökan blir du kallad till en heldag på Wik under vecka 16 eller 17.
Då får du träffa några av linjens lärare och se våra lokaler. Du ska framföra minst ett förberett stycke på ditt huvudinstrumet. Om du söker på sång vill vi att du framför ett valfritt stycke a capella och dessutom en av sångerna som finns länkade till höger under rubriken dokument. För att få en så fullständig bild av dig som möjligt vill vi gärna att du visar upp övriga musikalikaliska färdigheter på andra instrument. Du kommer även att delta i olika workshops, samt bli intervjuad av musiklinjens lärare.

Urval
I urvalet utgår vi ifrån dina musikaliska erfarenheter, samtalen med dig och intygen från referenspersonerna. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp deltagare som bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Antagning
Antagningen görs av lärarna som arbetar på linjen. Ytterst är det rektor som ansvarar för antagningen. Skolsekreteraren meddelar via mail resultatet till de sökande. Det är också skolsekreteraren som ansvarar för fördelningen av internatplatser och annat som har med boende och mat att göra.

 

Musiklinjen vt2016

Musiklinjen ht 2016

 Foto: Curt Barv, Torbjörn Fält, Gunnar Matti och Eva Allestedt.

Följ oss