Skrivarlinje 1 år

"Att dikta är att ljuga sig fram till sanningen”
Eyvind Johnson

Att skriva handlar om att undersöka sig själv och världen. Författaren bedriver, med fantasins hjälp, ett slags forskningsarbete. Men denna undersökning måste ges en konstnärlig form. Den måste gestaltas litterärt. På skrivarlinjen på Wik kommer du att få arbeta mycket med dig själv som insats och språket som verktyg.

Ämnen

Skrivarverkstad, Textsamtal, Litteratur, Poetik och schemalagd skrivtid.

Kursen vänder sig till dig

som vill utveckla ditt skönlitterära skrivande. Du måste vara öppen för att samtala om ditt eget och de andra kursdeltagarnas skrivande, och tycka om att läsa.

Innehåll

Tyngdpunkten ligger på det egna skrivandet. Vi arbetar med skrivövningar inom de tre genrerna prosa, lyrik och dramatik. Varje vecka lämnas en text in. Denna tas sedan upp i textsamtal. Under textsamtalen arbetar vi i mindre grupper, handledda av kursens lärare eller verksamma författare. Samtalet är kursens huvudsakliga arbetsform.

Personer sitter runt ett bord i textsamtal

Att läsa och hämta inspiration och kunskap från klassiska och samtida författare ingår, såväl som författarbesök. Vi har också kreativa samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan.

Lärare

AnnaLena Åberg, Malin Backström, Elin Cullhed, Mirja Unge, samt flera andra gästlärare som alla är verksamma författare. 

 
Valbara kurser

En dag i veckan under höstterminen får alla möjlighet att prova något annat än det som vanligen ingår i den egna linjens ämnen. Det kan tex vara måleri, teater eller dans.

Lokaler
Skrivarna har sin hemvist centralt mitt i skolan. Skrivarnas rum har direktkontakt med en mindre datasal med internetuppkoppling och utskriftsmöjligheter. På våra elevdatorer har vi valt att använda Open office som är en gratis programvara. Om du vill prova så kan du ladda ner den här. Längre ner i korridoren finns ett välsorterat bibliotek som i princip är tillgängligt dygnet runt. Hela skolan har trådlöst bredband.

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2 000 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer.

850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch. Lunchkostnaden är obligatorik. Inget avdrag för sjukfrånvaro eller studieresor är möjligt.

Ansökan

För att söka till Wiks skrivarlinje behöver du:
 -
Vara minst 18 år eller fylla 18 under antagningsåret.
 - Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum (med eventuellt senare komplettering av slutbetyg).

Till ansökan måste du skicka in ett personligt brev
Vi ser ditt brev som ett arbetsprov, därför bör du lägga ner arbete och omsorg på brevet. Berätta kort om dig själv, vad du har gjort och vad du gör nu. Berätta lite längre om ditt förhållande till och dina erfarenheter av skrivande och läsande. Beskriv dina drivkrafter och din ambition med kursen. 

Du behöver ange två refenrenspersoner
Referenspersonerna kan vara lärare, arbetsgivare eller kursledare. De ska känna dig och ni ska ha haft kontakt de senaste åren. Berätta för dina referenspersoner att vi kanske kommer att kontakta dem. Ange namn, telefonnummer och e-postadress till referenserna.

Urval
I urvalet utgår vi ifrån dina tidigare erfarenheter, det personliga brevet och samtalen med dina referenser. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp deltagare som bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Antagning
Antagningen görs av lärarna som arbetar på linjen. Ytterst är det rektor som ansvarar för antagningen. Skolsekreteraren meddelar via mail resultatet till de sökande. Det är också skolsekreteraren som ansvarar för fördelningen av internatplatser och annat som har med boende och mat att göra.

 

 Med reservation för ändringar

Foto: Johanna C Pettersson och Torbjörn Fält 

Följ oss