Teaterlinje 1 år

Wiks teaterlinje vill vara viktig, tankeväckande, rolig och allvarsam. Vi vill göra nyskapande och undersökande teater. Teater som vänder på perspektiven, utmanar normer och tänjer på gränser. Ett år på Wiks teaterlinje kan vara ett steg på vägen mot en framtida yrkeskarriär, fortsatta studier eller personlig konstnärlig utveckling.

Wiks teaterlinje är en intensiv ettårig skådespelarutbildning på heltid. Teaterlinjen Wiks folkhögskola

Ämnen

Scenisk gestaltning, Rörelseträning, Dans, Röst och tal, Sång, Teaterteori, Teaterns yrken och processer.

Kursen vänder sig till dig

som vill utveckla ditt skådespeleri och utforska teaterns former och möjligheter. Tycker du om teater som väcker tankar och känslor? Ser du på teater som en mötesplats och en förändrande kraft i samhället? Då är Wiks teaterlinje något för dig. Det är en ambitiös teaterutbildning för dig som vill satsa. Eftersom teater är en kollektiv konstform kommer du att arbeta mycket i grupp. Målet är att du ska utforska dina verktyg i arbetet med gestaltning och utvecklas till en självständigt skapande skådespelare.
Elva personer som ställer upp stolar på en teaterscen

Innehåll

Tyngdpunkten ligger på praktiskt teaterarbete. Du får grundläggande scenisk utbildning där huvudämnet är scenisk gestaltning. Dessutom ingår bl. a. röstträning, berättarteknik, fysisk träning och analysarbete. Vi väver in teoretiska inslag i det praktiska arbetet. Under året deltar du i flera föreställningar som spelas för publik på eller utanför skolan.

Teaterscen med två personer

På Wiks teaterlinje har vi ett undersökande förhållningssätt. Vi provar, experimenterar, övar och utgår från arbetet på golvet, från rörelsen, från att teater är ett universellt språk. Vi använder kunskap från världens alla hörn i vårt teaterskapande. Vi har ett stort nätverk av teaterarbetare i Sverige och internationellt och nära samarbeten med Reginateatern och Uppsala stadsteater. Vi ser massor av föreställningar och träffar många professionella teaterarbetare, skådespelare, regissörer och andra yrkeskategorier. Att se många föreställningar ger material till samtal kring teaterns roll i världen idag. Vi diskuterar relationen till publiken och samhället, vad vi vill med teatern, vad det är vi gestaltar, hur och varför.

Valbara kurser

En dag i veckan under höstterminen får alla möjlighet att prova något annat än det som vanligen ingår i den egna linjens ämnen. Det kan tex vara screentryck, måleri eller skrivarverkstad.

Lärare

Våra lärare har konstnärlig bakgrund och tillsammans har vi en bred internationell erfarenhet.

Bim de VerdierBim de Verdier är skådespelare, regissör och översättare av dramatik, verksam i Sverige och Brasilien. Hon har studerat teater och undervisat på flera högskolor i båda länderna.

John FiskeJohn Fiske är skådespelare, regissör och dramatiker, ursprungligen från England sedan många år verksam i komikerduon Kesselofski & Fiske och i barnteatergruppen Tio Fötter.

Dani KouyateDani Kouyaté är från Burkina Faso och har också bott, studerat och arbetat i Paris. Han är griot och skådespelare samt regissör till en rad internationellt prisbelönta filmer.

Astrid AssefaAstrid Assefa är skådespelare utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg, logonom och regissör. Hon var chef för Dalateatern 2002-2009 och undervisar på Wik sedan 2010.
Fuji Hoffman

Fuji Hoffmann är dansare utbildad vid Teaterhögskolan i Köpenhamn. För flera år sedan studerade han på teaterlinjen på Wik och undervisar nu i dans och rörelse.

Sharon Dyall är en mångsidig artist, skådespelare, sångerska, röstskådespelare, musikalartist, översättare och logonom. På Wik undervisar Sharon bl.a. i röstträning.

 

Dessutom undervisar en rad gästlärare under kortare perioder.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2 700 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer. 850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch. Lunchkostnaden är obligatorik. Inget avdrag för sjukfrånvaro eller studieresor är möjligt. Med reservation för ändringar.

Ansökan

För att söka till Wiks teaterlinje behöver du:

- Vara minst 18 år eller fylla 18 under antagningsåret.

- Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum (med eventuellt senare  komplettering av slutbetyg).

- Ange två referenspersoner.

- Delta i en antagningsworkshop eller skicka in en videopresentation. 

Personligt brev
Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och din teatererfarenhet. Berätta om varför du är intresserad av teater och vad du har för mål med dina teaterstudier. Varför har du valt att söka just till Wik? Brevet bör inte vara för kort men inte heller för långt, max 1000 ord.

Antagningsworkshop eller videopresentation
För att vi ska lära känna våra sökande kallar vi dig till en antagningsworkshop. Om du inte har möjlighet att komma till Wik kan du istället söka med en videopresentation. Läs mer om det nedanför.

Vi tror inte att auditions där de sökande gör monologer framför en jury är det bästa sättet att hitta sökande med samarbetsförmåga och utvecklingsmöjligheter. Vi vill skapa ett möte mellan oss som jobbar på teaterlinjen och den som söker för att bättre förstå vem du är och vad du kan. När du har skickat in din ansökan kommer du därför att kallas till en antagningsworkshop 13 eller 14 maj. Där får du delta i ett antal övningar, prata med våra lärare och se dig om på skolan. För dig som reser långväga i samband med antagningsworkshoppen kan vi erbjuda enklare boende inklusive frukost för 100 kr natten.

Om du av någon anledning inte kan vara med på antagningsworkshopen är det ändå möjligt att söka. I så fall mailar vi en kort monologtext till dig. Vi vill att du gör en videoinspelning där du framför den och skickar till oss. På videon vill vi också att du berättar lite om dig själv. Det går bra att filma med en enkel mobilkamera. Sedan lägger du t ex ut det på Youtube och skickar oss en länk till ditt videoklipp (max tre minuter). Om du har frågor runt videoinspelningen så kan du maila Wiks IT-pedagog Malin Olsson: malin.olsson@regionuppsala.se 

En guide till hur du lägger upp youtube-klipp från dator, android, ios eller via e-post hittar du här » 

Referenspersoner
Referenspersonerna kan vara lärare, arbetsgivare, teaterledare eller kursledare. Minst en ska vara en teaterreferens. Berätta för dina referenspersoner att vi kanske kommer att kontakta dem. Ange deras namn, telefonnummer och e-postadresser.

Urval
I urvalet utgår vi från dina tidigare erfarenheter, det personliga brevet, det vi ser av dig i antagningsworkshopen eller videopresentationen och samtalen med dina referenser. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp vars deltagare kan arbeta bra tillsammans och som bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Antagning
Antagningen görs av lärarna som arbetar på linjen. Ytterst är det rektor som ansvarar för antagningen. Skolsekreteraren meddelar via mail resultatet till de sökande. Den som blir antagen behöver bekräfta sin plats och betala in en anmälningsavgift till skolan.

Skolsekreteraren ansvarar för fördelningen av internatplatser och annat som har med boende och mat att göra.

Vi brukar ha väldigt många sökande men bara sexton platser. Den som inte antas får ett mail med antingen ett avslag eller en erbjudan om reservplats. Vi har en ganska lång reservlista utan inbördes ordning. Om vi får ett återbud så försöker vi välja en reserv som passar bra för den tomma platsen. Reservantagning kan ske fram till veckan efter terminsstart.

 

Foto: Bim de Verdier, John Fiske, Johan Wahlgren

Följ oss