Teaterlinje 1 år

Teater med vilja

Wiks teaterlinje vill vara viktig, tankeväckande, rolig och allvarsam. Vi vill göra nyskapande och undersökande teater. Teater som vänder på perspektiven, utmanar normer och tänjer på gränser. Ett år på Wiks teaterlinje kan vara ett steg på vägen mot en framtida yrkeskarriär, fortsatta studier eller personlig konstnärlig utveckling.

Ämnen

Scenisk gestaltning, Rolltolkning, Rörelseträning, Dans, Röst och tal, Sång, Teaterteori, Teaterns yrken och processer.

Kursen vänder sig till dig

som vill utveckla ditt skådespeleri och utforska teaterns former och möjligheter. Tycker du om teater som väcker tankar och känslor? Ser du på teater som en mötesplats och en förändrande kraft i samhället? Då är Wiks teaterlinje något för dig. Kursen förutsätter att du, förutom att själv agera, tycker om att se och diskutera teater.

Teaterlinjen Wiks folkhögskola

Innehåll

Tyngdpunkten ligger på praktiskt teaterarbete med ett flertal uppsättningar av olika slag. Du får grundläggande scenisk utbildning där huvudämnet är scenisk gestaltning. Dessutom ingår bl. a. röstträning, fysisk träning och rolltolkning. Vi väver in teoretiska inslag som teaterhistoria i det praktiska arbetet. Vi utgår från att teater är ett universellt språk och använder kunskap från världens alla hörn i vårt teaterskapande. Under året träffar vi många professionella teaterarbetare, skådespelare, regissörer och andra yrkeskategorier.

Vi har ett samarbete med Reginateatern och Uppsala stadsteater där vi är provpublik, dessutom ser vi föreställningar av olika slag i Uppsala och Stockholm. Att se många föreställningar ger material till diskussioner kring teaterns roll i samhället idag. Vi har också kreativa samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan.

Teaterlinjen på Wik

Tillval

Under läsåret har vi också tillval. Då får alla möjlighet att prova något annat än det som vanligen ingår i den egna linjen.

Lärare

Våra lärare har konstnärlig bakgrund och tillsammans har vi en bred internationell erfarenhet.

Bim de VerdierBim de Verdier är skådespelare, regissör och översättare av dramatik, verksam i Sverige och Brasilien. Hon har studerat teater och undervisat på flera högskolor i båda länderna.

John FiskeJohn Fiske är skådespelare, regissör och dramatiker, ursprungligen från England sedan många år verksam i komikerduon Kesselofski & Fiske och i barnteatergruppen Tio Fötter.

Dani KouyateDani Kouyaté är från Burkina Faso och har också bott, studerat och arbetat i Paris. Han är griot och skådespelare samt regissör till en rad internationellt prisbelönta filmer.

Astrid AssefaAstrid Assefa är skådespelare utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg, logonom och regissör. Hon var chef för Dalateatern 2002-2009 och undervisar på Wik sedan 2010.
Fuji Hoffman

Fuji Hoffmann är dansare utbildad vid Teaterhögskolan i Köpenhamn. För flera år sedan studerade han på teaterlinjen på Wik och undervisar nu i rörelse och dans.

Dessutom undervisar en rad gästlärare under kortare perioder.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2 600 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer.

850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch.

Teaterlinjen Wiks folkhögskola

Ansökan

För att söka till Wiks teaterlinje behöver du:
 -
Vara minst 18 år eller fylla 18 under antagningsåret.
 - Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum (med eventuellt senare komplettering av slutbetyg).

Personligt brev
I det personliga brevet berättar du om dig själv, din bakgrund och din teatererfarenhet. Berätta om varför du är intresserad av teater och vad du har för mål med dina teaterstudier. Varför har du valt att söka just till Wik? Brevet bör inte vara för kort men inte heller för långt, max 1000 ord. Utöver att skicka oss brevet som skriven text, vill vi att du gör en videoinspelning där du berättar om dig själv och lägger ut på t ex Youtube och sedan skickar med en länk till ditt videoklipp (max tre minuter). Du kan läsa upp brevet eller berätta mer fritt. Det går bra att filma med en enkel mobilkamera.
En guide till hur du lägger upp youtube-klipp från dator, android, ios eller via e-post hittar du här »

Referenspersoner
Referenspersonerna kan vara lärare, arbetsgivare, teaterledare eller kursledare. Minst en ska vara en teaterreferens. Berätta för dina referenspersoner att vi kanske kommer att kontakta dem. Ange därför deras namn, telefonnummer och e-postadresser.

Antagningsprover?
Vi har väldigt många sökande, ändå har vi inga auditions. Vi tror nämligen inte att en sådan tävlingssituation slår rättvist eller är det bästa sättet att hitta sökande med samarbetsförmåga och utvecklingsmöjligheter.

Urval
I urvalet utgår vi från dina tidigare erfarenheter, det personliga brevet (skrivet och inspelat) och samtalen med dina referenser. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp vars deltagare bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Teaterlinjen på Wik

Antagning
Antagningen görs av lärarna som arbetar på linjen. Ytterst är det rektor som ansvarar för antagningen. Skolsekreteraren meddelar via mail resultatet till de sökande. Det är också skolsekreteraren som ansvarar för fördelningen av internatplatser och annat som har med boende och mat att göra.

 

Foto: Bim de Verdier, Sergio Santimano, Robert Blombäck, John Fiske, Jens Edlund och Selina Ukkonen.

Följ oss