Teaterlinje 1 år

Teater med vilja

Wiks teaterlinje vill vara viktig, tankeväckande, rolig och allvarsam. Vi vill göra nyskapande och undersökande teater. Teater som vänder på perspektiven, utmanar normer och tänjer på gränser. Ett år på Wiks teaterlinje kan vara ett steg på vägen mot en framtida yrkeskarriär, fortsatta studier eller personlig konstnärlig utveckling.

Ämnen

Scenisk gestaltning, Rolltolkning, Rörelseträning, Dans, Röst och tal, Sång, Teaterteori, Teaterns yrken och processer.

Kursen vänder sig till dig

som vill utveckla ditt skådespeleri och utforska teaterns former och möjligheter. Tycker du om teater som väcker tankar och känslor? Ser du på teater som en mötesplats och en förändrande kraft i samhället? Då är Wiks teaterlinje något för dig. Kursen förutsätter att du, förutom att själv agera, tycker om att se och diskutera teater.

Teaterlinjen Wiks folkhögskola

Innehåll

Tyngdpunkten ligger på praktiskt teaterarbete med ett flertal uppsättningar av olika slag. Du får grundläggande scenisk utbildning där huvudämnet är scenisk gestaltning. Dessutom ingår bl. a. röstträning, fysisk träning och rolltolkning. Vi väver in teoretiska inslag som teaterhistoria i det praktiska arbetet. Vi utgår från att teater är ett universellt språk och använder kunskap från världens alla hörn i vårt teaterskapande. Under året träffar vi många professionella teaterarbetare, skådespelare, regissörer och andra yrkeskategorier.

Vi har ett samarbete med Reginateatern och Uppsala stadsteater där vi är provpublik, dessutom ser vi föreställningar av olika slag i Uppsala och Stockholm. Att se många föreställningar ger material till diskussioner kring teaterns roll i samhället idag. Vi har också kreativa samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan.

Teaterlinjen på Wik

Valbara kurser

En dag i veckan under höstterminen får alla möjlighet att prova något annat än det som vanligen ingår i den egna linjens ämnen. Det kan tex vara screentryck, måleri eller skrivarverkstad.

Lärare

Våra lärare har konstnärlig bakgrund och tillsammans har vi en bred internationell erfarenhet.

Bim de VerdierBim de Verdier är skådespelare, regissör och översättare av dramatik, verksam i Sverige och Brasilien. Hon har studerat teater och undervisat på flera högskolor i båda länderna.

John FiskeJohn Fiske är skådespelare, regissör och dramatiker, ursprungligen från England sedan många år verksam i komikerduon Kesselofski & Fiske och i barnteatergruppen Tio Fötter.

Dani KouyateDani Kouyaté är från Burkina Faso och har också bott, studerat och arbetat i Paris. Han är griot och skådespelare samt regissör till en rad internationellt prisbelönta filmer.

Astrid AssefaAstrid Assefa är skådespelare utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg, logonom och regissör. Hon var chef för Dalateatern 2002-2009 och undervisar på Wik sedan 2010.
Fuji Hoffman

Fuji Hoffmann är dansare utbildad vid Teaterhögskolan i Köpenhamn. För flera år sedan studerade han på teaterlinjen på Wik och undervisar nu i rörelse och dans.

Dessutom undervisar en rad gästlärare under kortare perioder.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 2 600 kr/termin som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer.

850 kr (ett förskott på höstterminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av höstterminsavgiften betalas i september. Hela vårterminsavgiften betalas i januari.

Internatelever betalar 49 800 kr (6 225 kr x 8 betalningstillfällen) för mat och boende under läsåret och externatelever betalar 7 200 kr (900 kr x 8 betalningstillfällen) för lunch.

Teaterlinjen Wiks folkhögskola

Ansökan

 

För at söka till Wiks teaterlinje behöver du:

- Vara minst 18 år eller fylla 18 under antagningsåret.

- Ha skickat in din fullständiga ansökan så att den når skolan senast sista ansökningsdatum (med eventuellt senare komplettering av slutbetyg).

- Delta i en antagningsworkshop eller skicka in en videopresentation.

Personligt brev

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och din teatererfarenhet. Berätta om varför du är intresserad av teater och vad du har för mål med dina teaterstudier. Varför har du valt att söka just till Wik? Brevet bör inte vara för kort men inte heller för långt, max 1000 ord.

Antagningsworkshop eller videopresentation

För att vi ska lära känna våra sökande kallar vi dig till en antagningsworkshop. Om du inte har möjlighet att komma till Wik kan du istället söka med en videopresentation. Läs mer om det nedanför.

Vi tror inte att gammaldags auditions där de sökande gör monologer framför en jury är det är det bästa sättet att hitta sökande med samarbetsförmåga och utvecklingsmöjligheter. Vi vill skapa ett möte mellan oss som jobbar på teaterlinjen och den som söker för att bättre förstå vem du är och vad du kan. När du har skickat in din ansökan kommer du därför att kallas till en antagningsworkshop 13 eller 14 maj. Där får du delta i ett antal övningar, prata med våra lärare och se dig om på skolan. För dig som reser långväga i samband med antagningsworkshoppen kan vi erbjuda enklare boende inklusive frukost för 100 kr natten.

Om du av någon anledning inte kan vara med på antagningsworkshopen är det ändå möjligt att söka. I så fall mailar vi en kort text till dig. Vi vill att du gör en videoinspelning där du framför den och skickar till oss. På videon vill vi också att du berättar lite om dig själv. Det går bra att filma med en enkel mobilkamera. Sedan lägger du t ex ut det på Youtube och skickar oss en länk till ditt videoklipp (max tre minuter).

En guide till hur du lägger upp youtube-klipp från dator, android, ios eller via e-post hittar du här »

 

Referenspersoner

Referenspersonerna kan vara lärare, arbetsgivare, teaterledare eller kursledare. Minst en ska vara en teaterreferens. Berätta för dina referenspersoner att vi kanske kommer att kontakta dem. Ange deras namn, telefonnummer och e-postadresser.

Urval

I urvalet utgår vi från dina tidigare erfarenheter, det personliga brevet, det vi ser av dig i antagningsworkshopen eller videopresentationen och samtalen med dina referenser. Utöver detta väljer vi bland de sökande i syfte att skapa en grupp vars deltagare kan arbeta bra tillsammans och som bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Antagning

Antagningen görs av lärarna som arbetar på linjen. Ytterst är det rektor som ansvarar för antagningen. Skolsekreteraren meddelar via mail resultatet till de sökande. Den som blir antagen behöver bekräfta sin plats och betala in en anmälningsavgift till skolan.

Skolsekreteraren ansvarar för fördelningen av internatplatser och annat som har med boende och mat att göra.

Vi har väldigt många sökande men tyvärr bara sexton platser. Den som inte antas får ett mail med antingen ett avslag eller en erbjudan om reservplats. Vi har en ganska lång reservlista utan inbördes ordning. Om vi får ett återbud så försöker vi välja en reserv som passar bra för den tomma platsen. Reservantagning kan ske fram till veckan efter terminsstart.

 

Foto: Bim de Verdier, Sergio Santimano, Robert Blombäck, John Fiske, Jens Edlund och Selina Ukkonen.

Följ oss