Textilt skapande/Vävkurs 1 termin

Broderi löv och blommor
Textilt skapande med vävning som grund

Kursen vänder sig till dig

-som vill fritt utveckla dina idéer och skapa konst med hjälp av vävning och andra textila tekniker.
-som aldrig suttit i en vävstol.
-som vävt lite och vill repetera grunderna.
-som är inriktad på egen formgivning.
-som vill uttrycka dig med hjälp av färg och form lektioner och olika textila tekniker.
- som vill ta ledigt från jobbet och göra något kreativt.

Ämnen

Vävning, färg och form, och andra textila tekniker, utställningsteknik.

Innehåll

Tyngdpunkten ligger på grunder i vävning, och du får här möjlighet att skapa textil konst genom att blanda tekniker fritt och vilt. Utan gränser! Återbruk och hållbar utveckling är ett viktigt tema i kursen.

Inspirationen får du i färgningsövningarna och på konsttekniklektionerna. Du får öva dig på att räkna ut, varpa och sätta upp en väv. Bindningsläran hjälper dig att förstå sambandet mellan vävnotan och vävstolen. Genom att få förståelse för varje teknik kan du själv variera och kombinera de olika grundbindningarna och dessutom hinna prova någon mönstrad teknik. Målet är att du efter avslutad kurs har en säkerhet i att själv tänka ut och genomföra nya textilprojekt.

Lokaler

Vi har en vävstuga i vackra gamla lokaler. Huset var en gång ekonomibyggnad men är nu ombyggt till konstverkstäder.

Ansökan

-Du behöver vara minst 18 år eller fylla 18 under antagningsåret.

- Din fullständiga ansökan skall vara skolan tillhanda till sista ansökningsdag, (med eventuell betygskomplettering senare).   Sista ansökningsdag 2 Maj.

-Med ansökan skall följa en liten berättelse vem du är och varför du vill gå denna kurs.

- Du behöver ange två referenspersoner, referenspersonerna kan var a arbetsgivare, lärare eller kursledare. Referenspersonerna skall känna dig och haft kontakt de senaste två åren. Berätta för referenspersonerna att de kan komma att bli kontaktade och uppge namn telefonnummer och e-postadress till referenspersonerna.

 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 1850 kronor som täcker vissa gemensamma aktiviteter, vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor tillkommer.

850 kr (ett förskott på terminsavgiften) betalas in i samband med antagningen. Resterande del av terminsavgiften betalas in i september.

Internatelever betalar 24 900 (6225 kr x 4 betalningstillfällen). Resande elever betalar 3600kr (900 kr x4 betalningstillfällen) för lunch.

Följ oss