Friluftsmåleri i sommarlandskap 12-21 juni

Underbara Wik med hela sitt register står till vårt förfogande. Medeltida murar, uråldriga träd i mäktigt parklandskap, böljande åkrar och glittrande vågor på Mälarens vatten. Vi söker motiv och tränar oss att införliva naturen i vår bildvärld. Gemensamma övningar varvas med eget arbete; friluftsmåleri eller skissutveckling i ateljé efter eget val. I kursen ingår skiss- och teckningstekniker, bildkomposition och grundläggande färglära.Vi arbetar med måleritekniker som tempera, akvarell och olja. Under tre dagar arbetar vi efter levande modell. Om vädret tillåter kombinerar vi då modell- och friluftsmåleri. Vi träffas regelbundet för bildgenomgångar och diskussioner. Material för gemensamma övningar ingår. Har du eget målerimaterial så ta gärna med dig det. Längtar du efter att koncentrerat fördjupa dig i teckningoch/eller måleri? Då passar denna kurs dig, oavsett förkunskaper. Engagerade lärare möter dig på din egen nivå.

MATERIAL + LUNCHER: 1 930 kr

EGEN FÖRBRUKNING: 0-600 kr

LÄRARE: Kajsa Gustavsson

ANTAL DELTAGARE: 16

KURSTID: 9.00-16.00

LOKAL: Tengbom, målarateljén ochutomhus

ANSÖKAN: Senast 31/3

Av/ombokning av kursplats och/eller logi skall ske skriftligen, via e-post eller brev, senast det datum som anges i antagnings-/informationsbrevet för att ingen kostnad ska utgå. Därefter är anmälan bindande.

Följ oss