Grafikkurs 11-20 juni

Du som söker kursen är upplagd för experiment. Du kan vara nybörjare eller ha prövat på grafik förut. För de mindre erfarna börjar kursen med de grundläggande teknikerna i djuptryck/koppargrafik som torrnål, hård-/mjukgrundsetsning, akvatint m.m. Parallellt börjar de mer avancerade kanske med olika färggrafiktekniker exempelvis viskositetstryck, övervalsningar, flerplåtstryck m.m. Kursen vill vara ett smörgåsbord där man erbjuds ett stort antal tekniker och själv väljer bland dessa. Det finns stor plats för individuell undervisning. Förutom tidigare nämnda tekniker arbetar vi bl. a. med limtryck och papperstryck, fotoetsning med ristonmetoden, monotypier samt diverse materialexperiment med udda material. Vi har en datasal där du kan arbeta med originalframställning.

MATERIAL + LUNCHER: 2 130 kr

EGEN FÖRBRUKNING: 100-600 kr

LÄRARE: Lars-Erik Holm

ANTAL DELTAGARE: 16

KURSTID: 9.00-16.00

LOKAL: Tengbom, grafikverkstaden

KOST OCH LOGI : Om du önskar bo kvar på Wik under ditt kurstillfälle kan vi erbjuda dig ett helgpaket med kost och logi här på området. Anmälan för boende gör du på samma digitala blankett som din kursanmälan

* Boende inklusive frukost och middag, lakan och handduk 5310kr /per person

ANMÄLAN: Anmälan är bindande. Antagningsbesked skickas till din registrerade e-postadress senast den 11 maj. Om du får förhinder och inte kan deltaga under kurstillfället på grund av sjukdom, styrkt av läkarintyg, reduceras kursavgiften till 250kr. Kurskostnad samt eventuell logi faktureras efter avslutad kurs.

Med reservation för ändringar

Följ oss