Screentryck 12-21 juni

En kreativ, spännande och intensiv kurs då vi experimenterar fritt och prövar olika trycktekniker bl.a.fotoscreen, där du kan föra över fotografier, teckningar m.m. till screenramen. Du kan trycka på olika material såsom papper eller textil. Tryck i fyrfärg med processfärger. Vi går igenom hela förloppet från originalframställning till tryckförfarande. En kort Photoshopkurs ingår. Du har även möjlighet att göra dina egna screenramar. Kursen passar såväl nybörjare som veteraner. Vi trycker stort, vi trycker smått. Vi trycker dag, vi trycker natt!

MATERIAL + LUNCHER: 2 300 kr

EGEN FÖRBRUKNING: 300-800 kr

LÄRARE: Tommy Eriksson

ANTAL DELTAGARE: 16

KURSTID: 9.00-16.00

LOKAL: Tengbom, screensalen och datasalen

ANSÖKAN: Senast 31/3

Av/ombokning av kursplats och/eller logi skall ske skriftligen, via e-post eller brev, senast det datum som anges i antagnings-/informationsbrevet för att ingen kostnad ska utgå. Därefter är anmälan bindande.

Följ oss