Skulptur/färg och form/betonggjutning 11-20 juni

Wiks fantastiska skulpturateljé och verkstad öppnar dörrarna till den tredimensionella bilden. Vi går igenom grunderna för arbete med keramisk skulptur och modellering. Olika gjuttekniker som sandgjutning, gips- och betonggjutning leder oss vidare in i skulpturens värld. Kursen ger möjlighet till fördjupning inom olika områden som objekt-, modell- och porträttmodellering. Vi undersöker reliefens möjligheter och kompletterar med skiss och teckningsstudier. Under kursens gång arbetar vi även med färg, färgens inverkan på formen, färgens betydelse och budskap. Måleriet, teckningen och skulpturen berikar och utvecklar varandra. Arbetet sker både inne och ute i sommarlandskapet. Olika kursmoment erbjuds och varvas med möjlighet till eget arbete och utveckling av individuellt valda projekt.

Under tre hela dagar arbetar vi efter levande modell. Kursen passar både den med tidigare erfarenhet och nybörjare. Alla bemöts på sin egen nivå. Nyfikenhet, mod och skaparglädje är vad som efterfrågas!

MATERIAL + LUNCHER: 2 130 kr

LÄRARE: Anna Åhlvik 

ANTAL DELTAGARE: 16

KURSTID: 9.00-16.00

LOKAL: Tengbom, skulpturateljén

KOST OCH LOGI : Om du önskar bo kvar på Wik under ditt kurstillfälle kan vi erbjuda dig ett helgpaket med kost och logi här på området. Anmälan för boende gör du på samma digitala blankett som din kursanmälan

* Boende inklusive frukost och middag, lakan och handduk 5310kr /per person

ANMÄLAN: Anmälan är bindande. Antagningsbesked skickas till din registrerade e-postadress senast den 11 maj. Om du får förhinder och inte kan deltaga under kurstillfället på grund av sjukdom, styrkt av läkarintyg, reduceras kursavgiften till 250kr. Kurskostnad samt eventuell logi faktureras dig efter avslutad kurs.

 

Med reservation för ändringar

Följ oss