Screentryck 10-19 juni

En kreativ, spännande och intensiv kurs då vi experimenterar fritt och prövar olika trycktekniker bl.a.fotoscreen, där du kan föra över fotografier, teckningar m.m. till screenramen. Du kan trycka på olika material såsom papper eller textil. Tryck i fyrfärg med processfärger. Vi går igenom hela förloppet från originalframställning till tryckförfarande. En kort Photoshopkurs ingår. Du har även möjlighet att göra dina egna screenramar. Kursen passar såväl nybörjare som veteraner. Vi trycker stort, vi trycker smått. Vi trycker dag, vi trycker natt!

MATERIAL + LUNCHER: 2 525 kr

EGEN FÖRBRUKNING: 300-800 kr

LÄRARE: Tommy Eriksson

ANTAL DELTAGARE: 16

KURSTID: 9.00-16.00

LOKAL: Tengbom, screensalen och datasalen

KOST OCH LOGI : Om du önskar bo kvar på Wik under ditt kurstillfälle kan vi erbjuda dig ett paketpris med kost och logi. Anmälan för boende gör du på samma digitala blankett som din kursanmälan

* Boende inklusive frukost och middag, lakan och handduk 5310kr /per person

ANMÄLAN: Anmälan är bindande. Sista ansökningsdag är den 31 mars. Antagningsbesked skickas till din registrerade e-postadress senast den 10 maj. Om du får förhinder och inte kan deltaga under kurstillfället på grund av sjukdom, styrkt av läkarintyg, reduceras kursavgiften till 250kr. Kurskostnad samt eventuell logi fakutreras dig efter avlustad kurs.

 

Med reservation för ändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss