Fördjupningskurs i straffrätt

Wiks folkhögskola ger en fördjupningskurs i straffrätt för tolkar. Kursen kommer att behandla de avsnitt ur "Juridik påbyggnadskurs" som ingick i den gamla grundutbildningen, men som tagits bort i den nya grundutbildningen. Dessutom kommer kursen att fördjupa sig ytterligare i vissa delar samt innehålla en del nya moment. Exempel på innehåll i kursen:

  • Brotten
  • Brottmålsprocessen
  • Straffen och påföljderna
  • Straffens principer
  • Brottens uppbyggnad
  • Rättsprocessen från brott till straff

 

Kursen omfattar 60 timmar varav 40 timmar realia och 20 timmar språkhandledning, fördelade på tre kurshelger.

Realialärare: Jennie Fors

Tidpunkt: Realia 24-26 november samt 8-10 december, språkhandledning 12-14 januari

Förkunskapskrav:

Behörig till kursen är personer som uppfyller något av kraven nedan. Rangordning vid antagningen sker enligt följande:

  1. Auktoriserade tolkar
  2. Fullgjord grundutbildning under tillsyn av MYh med erhållet utbildningsbevis
  3. Registrerad som yrkesverksam tolk i minst 10 år

 

Kostnad:

600:- för endast deltagande i kursen inkl. lunch på lördag och söndag samt middag fredag och lördag

1 800:- för deltagande i kursen samt logi (fredag-söndag) och helpension

Sista anmälningsdag: 29 oktober

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär till höger på denna sida. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas anmälan. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan.