Preparandkurs AT

Wiks folkhögskola anordnar en förberedande repetitionskurs (Preparandkurs AT) för tolkar som studerar inför Kammarkollegiets allmänna auktorisationsprov.

I kursen repeteras kunskaper inom områdena samhällskunskap, sjukvård, juridik samt migration samt övriga delkurser som ges på Grundutbildningen till kontakttolk. Antal timmar är 125 varav språkhandledning 50. Språkhandledning i respektive språk ges till språkgrupper med minst fem alternativt tre deltagare, beroende på språk.

Kursen riktar sig främst till tolkar i de språk som är aktuella för auktorisationsprovet. Språken finns angivna i Kammarkollegiets språkplan. Andra språkgrupper erbjuds utbildningsplats i mån av utrymme.

Förkunskapskrav: Introduktionskurs, Juridik för tolkar samt ytterligare en delkurs på Grundutbildningen. Alternativt minst 5 år som yrkesverksam tolk.


Intyg på behörighet ska bifogas anmälan!

Datum: realia 3-5/5, 17-19/5 samt 24-26/5, språkhandledning 23-25/8 samt 20-22/9 2019.

Kurshelgerna börjar på fredagar kl. 15.00 och avslutas söndagar 17.00.

Kostnad:
deltagande i kursen exklusive logi men inklusive lunch och middag, 600 kr
deltagande i kursen inklusive logi och helpension, 2 600 kr

Anmälan är bindande. Betalas mot faktura som skickas till deltagaren i anslutning till kursen.

Observera de avbokningsvillkor som gäller!

Anmälan ska vara oss tillhanda senast måndag 1 april.

Anmälan görs digitalt via länken till höger.

Välkommen med din anmälan!

Följ oss