Preparandkurs AT

Kursen är inställd med anledning av coronaviruset. Vi kan i dagsläget inte ge någon ytterligare information om kursen kommer att flyttas och i så fall när den blir av, utom att det tidigast kommer att bli aktuellt till hösten.  

 

Wiks folkhögskola anordnar en förberedande repetitionskurs (Preparandkurs AT) för tolkar som studerar inför Kammarkollegiets allmänna auktorisationsprov.

I kursen repeteras kunskaper inom områdena samhällskunskap, sjukvård, juridik samt migration samt övriga delkurser som ges på Grundutbildningen till kontakttolk. Antal timmar är 125 varav språkhandledning 50. Språkhandledning i respektive språk ges till språkgrupper med minst fem alternativt tre deltagare, beroende på språk.

Kursen riktar sig främst till tolkar i de språk som är aktuella för auktorisationsprovet. Språken finns angivna i Kammarkollegiets språkplan. Andra språkgrupper erbjuds utbildningsplats i mån av utrymme.

Förkunskapskrav: Introduktionskurs, Juridik för tolkar samt ytterligare en delkurs på Grundutbildningen. Alternativt minst 5 år som yrkesverksam tolk.


Intyg på behörighet ska bifogas anmälan!

Datum: realia 8-10/5, 15-17/5 samt 26-28/6, språkhandledning 28-30/8 samt 4-6/9 2020.

Kurshelgerna börjar på fredagar kl. 15.00 och avslutas söndagar 17.00.

Kostnad:
deltagande i kursen exklusive logi men inklusive lunch och middag, 600 kr
deltagande i kursen inklusive logi och helpension, 2 600 kr

Anmälan är bindande. Betalas mot faktura som skickas till deltagaren i anslutning till kursen.

Observera de avbokningsvillkor som gäller!

Anmälan ska vara oss tillhanda senast onsdag 8 april.

Anmälan görs digitalt via länken till höger.

Välkommen med din anmälan!

Följ oss