Tolkning inom beroendeproblematik

Kursen är inställd med anledning av coronaviruset. Vi kan i dagsläget inte ge någon ytterligare information om kursen kommer att flyttas och i så fall när den blir av, utom att det tidigast kommer att bli aktuellt till hösten.


Kursen vänder sig till verksamma tolkar för att höja förståelsen och kunskapsnivån i både realia- och terminologikunskaper inom området beroendeproblematik. Temat är mycket aktuellt i dagens samhälle dock ingår i väldigt liten eller ingen utsträckning i grundutbildningen.

Kursen är områdesöverskridande och tar upp både medicinska, sociala och juridiska aspekter inom temat beroendeproblematik. Kursen behandlar grundläggande kunskap om hur alkohol, narkotika, dopning och spel kan påverka hjärnans belöningssystem och utvecklas till ett beroende. Missbruksdroger såsom alkohol, opiater, centralstimulantia, cannabis, hallucinogener och dopningspreparat belyses utifrån dess likheter och skillnader i påverkan på hjärnan och beteendet. Man tar även upp spelberoende, pratar om individuella skillnader i sårbarhet för drogberoende samt behandling av drog- och alkoholberoende.

Kursen tar upp medicinska, psykologiska, sociala och juridiska aspekter av drogmissbruk och beroende.

Exempel på innehåll i kursen:

- homeostas

- hjärnans belöningssystem 

- beroendemekanismer 

- droger, kategorier och verknings- och effektskillnader

- internetdroger

- aktuell lagstiftning i Sverige 

- hjälpinsatser inom sjukvården 

- insatser inom socialtjänsten 

- aktuell terminologi inom området

Kursen omfattar 20 timmar varav 13 timmar realia och 7 timmar språkhandledning.

Realialärare: Alona Krantz

Tidpunkt: 24-26 april 2020. (Kursen startar 15.00 på fredag 24/4)

Förkunskapskrav:

Behörig till kursen är personer som uppfyller något av kraven nedan. Rangordning vid antagningen sker enligt följande:

  1. Auktoriserade tolkar
  2. Fullgjord grundutbildning under tillsyn av MYh med erhållet utbildningsbevis
  3. Registrerad som yrkesverksam tolk i minst 10 år

Kostnad: 

600:- för endast deltagande i kursen inkl. lunch på lördag och söndag samt middag fredag och lördag.

1 000:- för deltagande i kursen samt logi i delat dubbelrum (fredag-söndag) och helpension.

Sista anmälningsdag: 8 april

Anmälan görs via digitalt anmälningsformulär till höger på denna sida. Intyg som styrker din behörighet ska bifogas anmälan. Tänk på att anmälan är bindande, och du förbinder dig att betala den kostnad som angetts ovan.

Följ oss