Vad är en folkhögskola?

 ”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” (ur statens mål och syfte med folkbildningen)

Att gå på folkhögskola är att tillsammans med andra skaffa sig bättre förutsättningar för ett framtida liv. På allmän linje kan du skaffa dig högskolebehörighet och på skolans särskilda linjer kan du få grundförutsättningar för högre konstnärliga utbildningar. Att gå på folkhögskola kan också vara ett sätt att ta en paus från yrkeslivet eller annat och ge sig själv möjlighet till eftertanke och ny kunskap. Man skulle kunna säga att folkhögskolan kombinerar frågorna Vad ska du bli? och Vem ska du bli?

För att gå på folkhögskola ska du vara minst 18 år. Någon övre åldersgräns finns inte. Vi ser gärna att åldrar och skilda erfarenheter blandas i klasserna på skolan.

Folkhögskolan drivs med skattemedel. Det betyder att undervisningen är gratis precis som i ungdomsskolan och på Sveriges högskolor och universitet. Folkbildningsrådet är den organisation som fördelar skattemedlen till Sveriges 155 folkhögskolor. Syftet med statens stöd till folkhögskolan är att:

* stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

* bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

* bidra till att utjämna utbildnngsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.  

* bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Historiskt brukar man säga att folkhögskolan är ”fri och frivillig”. Skolan är fri från detaljstyrning och fri från givna läroplaner. Det betyder att varje folkhögskola har möjlighet att skapa sitt eget kursutbud och sitt eget innehåll. Frivillig eftersom skolformen inte tillhör den obligatoriska skolan. Du väljer att gå på folkhögskola och har därmed också ett ansvar för din egen utveckling under skolåret.

Alla Sveriges folkhögskolor har en huvudman. Wiks folkhögskola har Region Uppsala som sin huvudman. Wik är alltså en del av en politikerstyrd offentlig verksamhet och sorterar under kulturnämnden vid Region Uppsala. Ordförande i nämnden är Emilie Orring. 

Omdömen och intyg

Folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen, istället kan du på allmän linje få ett studieomdöme. Studieomdömet är en sammanfattning av din studieförmåga som grundar sig i en gemensam bedömning gjord av alla dina lärare på skolan.

På de särskilda kurserna (estetiska) får du ett intyg på hur många timmar du studerat respektive ämne.

Studiefinansiering

Folkhögskolan berättigar till CSN. Kontakta CSN för ytterligare information www.scn.se

Följ oss