Vad är en folkhögskola?

Folkhögskolan är en studieplats för vuxna

Vi vill vara en skola där man inte konkurrerar utan hjälper varandra och arbetar tillsammans.
Folkhögskolestudier innebär att du i en miljö med andra vuxna skaffar dig ny kunskap genom möten och undervisning. Det är inte bara lärobokens kunskap som gäller. Det är också andra människors erfarenheter som i samtal och redovisningar ger ny kunskap. Vi utgår ifrån att var och en tar ansvar för sina studier. Kursdeltagarna deltar i olika temastudier, friskvårdsdagar och kvällsaktiviteter.

Att träffa nya människor, att samarbeta, pröva nya tankar och idéer och att utveckla sin egen förmåga och sitt självförtroende är viktiga delar av en tid på folkhögskolan.

På Wiks filial i Uppsala kan man studera på bl.a. allmänna kurser. Du kan i en trygg miljö, tillsammans med andra, utveckla dig själv och skapa en bra plattform för vidare studier och arbete.

På Wiks estetiska kurser menar vi att det viktigaste är att hamna i ett arbetssammanhang där man tar den estetiska kunskapen på allvar; att få utforska sin kreativitet, pröva sina idéer, att få respons och möta motstånd är en stor del av ett folkhögskoleår.

Omdömen och intyg
Folkhögskolan ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du på Allmän kurs få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

På de estetiska kurserna på Wiks folkhögskola får du, efter avslutad utbildning, ett intyg på hur många timmar du studerat respektive ämne.

Studiefinansiering
Kontakta CSN för olika alternativ. Huvudkontoret 0771-276 000 eller via internet www.csn.se.

Följ oss