Trafikförsörjningsprogrammet – så ska vi utveckla kollektivtrafiken till 2030

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Uppsala län, och kollektivtrafikförvaltningen UL ansvarar för att ta fram det. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga cirka 15 år framöver.

 

Trafikförsörjningsprogrammet fungerar som vägledande planeringsunderlag för kommunerna och andra aktörer i regionen. Innehållet bygger på dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer. Programmet beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör buss och tåg. Detta är Uppsala läns andra trafikförsörjningsprogram och det antogs av landstingsfullmäktige september 2016.

Här hittar du Trafikförsörjningsprogrammet