Jobba hos oss

Trafik och samhälle har ett helhetsperspektiv där enkelhet och hållbarhet kommer först. Vårt arbete gör det lättare att resa, transportera varor och att leva hållbart. Att jobba med något som berör så många varje dag är utmanande, ansvarsfullt och tillfredsställande.

Se filmen Trafik och samhälle – vad gör vi?

Hos oss jobbar cirka hundra personer utifrån verksamhetsidén att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län.

Hur skapar vi förutsättningar för människor och företag att utvecklas här? Hur kan vi göra det enklare för människor resa på ett sätt som är hållbart både idag och i morgon? Det är centrala frågor för oss.

I samverkan med kommuner, högskolor och näringsliv planerar och utvecklar vi säkra vägar, pendlarparkeringar, cykelvägar, järnvägar, hamnar, hållplatser och annan fysisk infrastruktur.

Det är också vi på Trafik och samhälle som ansvarar för att du har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. Under varumärket UL planerar, utvecklar, samordnar och upphandlar vi trafiken samt ansvarar för din service och upplevelse.

Bussar och tåg är dock inte hela lösningen för alla. Vi planerar även för promenader, cykel eller bil till en pendlarparkering utifrån perspektivet ”hela resan”.

Vårt fokus är både nu och framtiden.

Våra förmåner

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att du ska ha det bra. Så att du kan känna dig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Med våra förmåner ökar vi möjligheterna till ekonomisk trygghet och ett hållbart liv.

Förutom våra kollektivavtalade förmåner har vi även förmåner som är förvaltningsspecifika;

  • Subventionerad UL-biljett
  • Friskvårdsbidrag

 Broschyr Välkommen till en förmånlig arbetsplats