Politik

Region Uppsala har tillsatt Trafik och samhällsutvecklingsnämnden som fattar de beslut som styr förvaltningens verksamhet. 

Läs mer om nämndens arbete och sammansättning här.