Politik

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fattar de beslut som styr förvaltningens verksamhet. 

Läs mer om nämndens arbete och sammansättning här.