Verksamhet i korthet

2015

-Totalt gjordes ca 39,2 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar och Upptåget.

-Varje vardag kör UL:s regionbussar i länet en körsträcka motsvarande nästan 3 varv runt jorden.

-Totalt används 174 stadsbussar, 296 regionbussar och 12 tåg.  

-Omkring 1 500 personer arbetar inom UL-trafiken fördelat på flera trafikföretag.  

- UL:s kostnader för buss- och tågtrafiken täcktes till ca 48,3 % av biljettintäkter. Resterande del av kostnaderna täcktes av skattemedel.