Verksamhet i korthet

2016

- Totalt gjordes ca 45 miljoner påstigningar på våra stadsbussar, regionbussar och på Upptåget.

- Varje vardag körde UL:s regionbussar i länet en körsträcka motsvarande nästan 3 varv runt jorden.

- Totalt användes 174 stadsbussar, 312 regionbussar och 15 tåg.  

- Omkring 1 500 personer arbetade inom UL-trafiken 2016, fördelat på flera trafikföretag.  

- UL:s kostnader för buss- och tågtrafiken täcktes till ca 46,5 % av biljettintäkter. Resterande del av kostnaderna täcktes av skattemedel.