Verksamhet i korthet

2017

- Totalt gjordes ca 46,5 miljoner påstigningar på våra stadsbussar, regionbussar och på Upptåget.

- Varje vardag körde UL:s regionbussar i länet en körsträcka motsvarande 2,6 varv runt jorden.

- Totalt användes 174 stadsbussar, 311 regionbussar och 15 tåg.  

- Omkring 1 500 personer arbetade inom UL-trafiken, fördelat på flera trafikföretag.  

- UL:s kostnader för buss- och tågtrafiken täcktes till ca 47,44 % av biljettintäkter. Resterande del av kostnaderna täcktes av skattemedel.