Väx inom Kultur och bildning

För oss är det viktigt att du som medarbetare får möjlighet att växa. Här får du omväxlande arbetsuppgifter och chansen att dagligen lära dig nytt av skickliga kollegor med olika bakgrunder. Vi tycker också att det är viktigt att du får påfyllning i din yrkesroll utifrån. Därför ser vi att deltagande i konferenser, nätverk och fortbildning är viktiga delar i din utveckling.


För att hitta vad som är rätt för just din fortsatta utveckling hos oss, har vi årliga medarbetarsamtal där individuella målkort tas fram. Målkortet innehåller såväl dina mål och aktiviteter för året som den kompetensutveckling som behövs för att du ska kunna uppfylla målen.

Inom Region Uppsala finns interna utbildningar för alla medarbetare. Det finns också chefsutvecklingsprogram som alla chefer hos oss får möjlighet att gå.