Kommunernas kontaktpersoner

I kommunerna finns största delen av den verksamhet som länets medborgare möter i sin vardag. För mer information om barn och ungdomskultur i skola och på fritid, kontakta:

Enköpings kommun
Lovisa Klint (Kultursekreterare) (ansvar f-klass t.o.m åk 6)
e-post: lovisa.klint@enkoping.se
tel: 0171-62 57 86

Therese Tangen (vik. kultursekreterare) (ansvarar för förskola & åk 7-9, gymnasium)
e-post: therese.tangen@enkoping.se
Sofia Lindstedt är föräldraledig t o m maj 2019
tel:0171-62 51 27

Mari Pettersson (Skapande skolasamordnare)
e-post: mari.pettersson@enkoping.se
tel: 0171-62 72 33

Heby kommun
Erika Käll (Skolbibliotekarie)
e-post: erika.kall@heby.se
tel: 0224-362 11

Sara Rudh (Bibliotekarie)
e-post: sara.rudh@heby.se
tel: 0224-645 51

Håbo kommun
Susanne Karén (Skapande skola-samordnare)
e-post: susanne.karen@edu.habo.se
tel: 0171-538 80

Sara Hallström (Verksamhetsutvecklare kultur)
e-post: sara.hallstrom@habo.se

Knivsta kommun
Lena Malmborg
e-post: lena.malmborg@knivsta.se
tel: 018-34 70 00

Tierps kommun
Michael Sjöberg (kultursekreterare)
e-post: michael.sjoberg@tierp.se
tel: 0293-21 82 95

Uppsala kommun
Karin Sundequist (Strateg barns och ungas fria tid)
e-post:karin.sundequist@uppsala.se
tel:018-727 17 68

Susanne Qvist (Kultursekreterare/Redaktör för Kubik Uppsala)
e-post:susanne.qvist@uppsala.se
tel: 018-727 83 35

Älvkarleby kommun
Urban Forsgren (Kultursekreterare)
e-post: urban.forsgren@alvkarleby.se
tel: 026-831 74

Östhammars kommun
Peter Källman (Kulturstrateg)
e-post: peter.kallman@osthammar.se
tel: 0173-861 24

Sanna Hansson (Ungdomssamordnare)
e-post: sanna.hansson@osthammar.se
tel: 0173-862 73