Kulturbuss

Vi vill öka möjligheten för barnomsorgen, grundskolor, 6- årsverksamheten och fritidshemmen i vårt län att kunna ta del av länets rika natur- och kulturutbud. Därför har Upplands Lokaltrafik (UL) och Kultur och bildning träffat en överenskommelse om Kulturbuss. Den innebär att vi tillsammans erbjuder möjligheten att på lågtrafiktid kunna resa utan kostnad med ULs Regiontrafik, inklusive stadstrafiken i Uppsala, till olika kultur- och folkhälsoaktiviteter i länet.

Läs mer om Kulturbussarna här.