Kulturskolor

Musik- och kulturskolor har en viktig roll att spela när det gäller barns möjlighet till eget skapande, möte mellan olika kulturer samt deltagandet i det lokala kulturlivet

 

 

 


 

För personal: Gemensam studiedag för länets alla kulturskolor 29/10-2018