Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag, för grundskolans F-åk 9, och söks en gång om året hos Statens Kulturråd av skolans huvudman. Bidraget kan sökas både av kommunala skolor och friskolor. Från 2015 ingår pilotprojekt för förskolebarn i åldern 3–5 år.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan, samt stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan.

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner i Uppsala län tagit del av Skapande skola. Vid fördelningen 2017 erhöll  skolor i samtliga kommuner bidrag. Bland de beviljande skolorna finns både kommunala skolor och friskolor.

Läs mer på Kulturrådets webbsida om Skapande skola.