Stipendier, stöd och bidrag

Region Uppsala delar varje år ut kulturstipendium till unga. Region Uppsalas kulturstipendium till unga kan sökas av ungdomar samt att man kan bli föreslagen till stipendiet.

Region Uppsala delar även ut priset Årets Uppskattning till arrangörer av barn- och ungdomskultur. Det priset kan inte sökas utan mottagare utses efter inlämnade förslag.

Under Stipendier, anslag & bidrag i vänstermenyn hittar du mer information.

Läs mer om våra bidrag här.