Konstkonsulenten

Kultur och bildning är engagerade i samtidskonsten. Genom konstkonsulenten arbetar vi för att stödja konsten och konstnärerna i länet.

Denna uppgift förutsätter samarbete. I uppdraget ingår att bygga upp kontakter och nätverk mellan kulturinstitutioner, skolor, kommuner och konstnärer. 

Vi vill verka för kompetensutveckling för t.ex. konstnärer, bildlärare eller kulturtjänstemän som därigenom får möjlighet att verka som "ambassadörer". Du kan ta kontakt med konstkonsulenten för rådgivning, stöd eller samordning av resurser inför regionala konstprojekt. Har du en idé till hur vi kan samverka så lyssnar vi mer än gärna!

Ulrika Berge Nio liv 1
Ulrika Berge, del av Nio Liv 1 (beställt verk)

Konstkonsulenterna skall stärka, främja och utveckla konstområdet i sina län och regioner. Genom en helhetssyn på konsten och dess relation till det övriga samhället är verksamheterna övergripande inriktade på att stärka de regionala strukturerna på konstområdet.