Konstkuben Uppsala 2019

 

Konstkuben utställningar Uppsala 2019

Projektet Konstkuben besöker under januari till mars tre platser i Uppsala: Resecentrum, Kvarteret Hugin och Stora Torget. Utifrån tankar om platsens karaktär och individens roll i stadsutvecklingen har tre verk skapats av konstnärerna Anders Rönnlund, Johanna Hästö och Stuart Mayes 

Videokonstnären Anders Rönnlund gör en tolkning av stadslivet och möten i relation till klimatutmaningen. I en tid då lägereldarna slocknat tar Johanna Hästö utbrunnet kol i sin hand och närmar sig frågor om ansvar och gemensamma platser och Stuart Mayes intar Stora Torget med verket M, en poetisk plats om queera kärleksmöten i en tid av parallella virtuella rum. 

KONSTKUBEN är ett mobilt utställningsrum vars funktion är att föra ut samtidskonst i Uppsala län genom att aktivera platser med aktuella ämnen och ge invånarna tillgång till nya utställningsscener och möten med konstnärer verksamma i länet. Konstkuben är ett samarbete mellan Konstnärernas riksorganisation Uppsala län, Kulturenheten Region Uppsala, Kulturnämnden Uppsala kommun och Studiefrämjandet med stöd av Statens Kulturråd. 

Vernissage av Stuart Mayes utställning "M" onsdag 27 februari kl. 17.

Välkomna!

Konstkuben är bemannad med guider för visningar torsdagar kl.16-19, fredagar och lördagar kl.12-15 under hela utställningsperioden. Visningarna görs i samarbete med Studiefrämjandet.

 

VILL DU VETA MER OM UTSTÄLLNINGARNA?

Se konstnärernas presentationsfilmer:

 

 

Läs mer:

Anders Rönnlund 

 

M 

Stora torget 27/2 – 17/3

 

KONSTVANDRINGAR I SAMBAND MED KONSTKUBEN - Om konst och ett förändligt stadsrum:

23/1 kl. 17:30 Vad händer när en kub dimper ner mellan Cragg och Hjorth?

13/2 kl. 17:30 Vad händer när en kub dimper ner mellan "Väktaren och "Grisbrunnen"?

6/3 kl. 17:30 Vad händer när en kub dimper ner på Stora torget?

Samling vid Konstkuben.

Se även stadsvandringen Upsala, darling! 10/3 under program.
 

PROGRAM I SAMBAND MED KONSTKUBEN:

5/2 Framtidens Uppsala

Tid och plats: kl. 18, Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek

 

Vad händer med individens självbild när en stad växer, och kommer Uppsalas identitet ändras? Hur kommer den framtida Uppsala se ut - hur vill vi att staden ska utvecklas?

Ett filosofiskt, arkitektoniskt och konstnärligt samtal mellan Anders Tväråna, arkitekt, Johanna Hästö, konstnär och medverkande i Konstkuben, och Erik Hallstensson, verksam vid Uppsala universitet Engaging vulnerablities. Samtalsledare Ulrika Knutsson, kulturjournalist.

Arrangör: Region Uppsala, SLU Urban Futures, Konstnärernas riksorganisation i Uppsala län. Samtalet ske i samarbete med Uppsala stadsbibliotek


7/3 Självbild i förändring - om konstens roll i stadsutvecklingen

 

Tid och plats: kl. 19, Vasasalen, Uppsala konstmuseum

Artist talk mellan Anders Rönnlund, Johanna Hästö och Stuart Mayes. Utifrån tankar om platsens karaktär och individens roll i stadsutvecklingen har tre verk skapats. I en tid då lägereldarna slocknat tar Johanna Hästö utbrunnet kol i sin hand och närmar sig frågor om ansvar och gemensamma platser. Videokonstnären Anders Rönnlund gör en tolkning av stadslivet och möten i relation till klimatutmaningen. Stuart Mayes intar Stora Torget med verket M, en poetisk plats om queera kärleksmöten i en tid av parallella virtuella rum.

Arrangör: Uppsala konstmuseum

 

10/3 Stadsvandring Upsala, Darling!

Tid och plats: kl.13-14:15, samling utanför domkyrkans södra ingång, mot Riddartorget.

Följ med på en stadsvandring med HBTQ-tema där vi letar spår efter människor och händelser som bryter mot normer kring kön och sexualitet. Vilka platser och berättelser hittar vi när vi letar med nya glasögon?

Fri entré, OBS! Max 30 personer, först till kvarn gäller.

Stadsvandringen ges med anledning av projektet Konstkubens tredje del intar Stora torget med Stuart Mayes verk M, en poetisk plats om queera kärleksmöten i en tid av parallella virituella rum. M står på Stora torget 27 februari - 17 mars.

Arrangör: Upplandsmuseet 

 

LOVAKTIVITETER I SAMBAND MED KONSTKUBEN:


Tisdag 19 februari – fredag 22 februari
Kolbiten berättar

- animationsworkshop med Johanna Hästö
Konstnären Johanna Hästö funderar över vad vi samlas kring när lägereldarnas tid är förbi? Hur skapar vi gemenskap i staden? Med hjälp av en kolbit i handen skapar vi teckningar. Genom att sudda och teckna på nytt blir det en animation. Kanske handlar berättelsen om trädet som slutade sina dagar som en kolbit, eller om lägerelden från förr.

Kostnadsfritt

Tider: Ett pass startar 13.00 och slutar 16.00
Datum:
19 – 22 februari
Anmälan:
Föranmälan krävs ej, men vill du säkra en plats maila: konstmuseum@uppsala.se
Ålder:
6-12 år