Ing 100/101

Den konstnärliga gestaltningen av Akademiska sjukhusets ingång 100/101 är resultatet av en lång process. Konsten har varit en faktor ända sedan den nya byggnaden projekterades, och det både syns och känns. Den konst som besökaren möter befinner sig i ett intimt samspel med byggnaden.

Till projektet med gestaltningen av ing 100/101 har en bok tagits fram med många fina bilder på de verk som finns i huset. 
Klicka här för att titta i den!

Klicka här för att se filmerna om konstnärerna i projektet!