Sök bidrag

Hos Kultur och bildning finns fyra olika stipendier och bidrag som kan sökas i relation till konstnärligt arbete. Du kan läsa mer om riktlinjer och ansökan för respektive bidrag genom att klicka på länkarna.

Konstnärligt utvecklingsstöd
Ett flerårigt stöd för att ge professionella kulturutövare möjlighet till utveckling och förnyelse.

Region Uppsalas kulturstipendier (för bildkonst och konsthantverk)
Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda områden eller för dem som gjort en betydande kulturell gärning.

Kulturstipendier för unga (konst)
Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänta ungdomars insatser inom konstområdena.

Regionalt projektbidrag
Avser bidrag till regionala kulturprojekt inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening
.