Arrangörsstöd

Skolor, föreningar och andra aktörer i Uppsala län kan söka stöd för att arrangera dansprojekt eller gå på dansföreställningar.

Riktlinjer

  • Stödet gäller för inköp av eller besök på dansföreställningar producerade av professionella dansgrupper.
  • Sökande kan vara kommunala förvaltningar & ideella föreningar.
  • Barn- och ungdomsföreställningar prioriteras.
  • Bidrag utgår med högst 50 % av gage eller biljettkostnaden, dock högst 6 000 kr/föreställning.

 

Ansökan

1. Senast 14 dagar innan föreställningen/dansprojektet äger rum skickar ni in blanketten till Kulturutveckling. Det är viktigt att blanketten är fullständigt ifylld. Blankett för ansökan om arrangörsstöd för dans

2. När beslutet är fattat skickas blanketten åter till er med besked om preliminärt bidrag dvs. hur mycket pengar vi har reserverat, eller om ni fått avslag på ansökan. Besked ges endast skriftligen.

3. Senast en månad efter det att föreställningen/dansprojektet har ägt rum skickar ni in en fullständigt ifylld slutredovisning. Glöm inte att fylla i hur många ni var som tog del av projektet. Blankett för redovisning av arrangörsstöd för dans

4. När vi har fått in den slutliga redovisningen betalas arrangörsstödet ut till er. Vi förbehåller oss rätten att ändra bidragsbeloppet om er slutliga redovisning skiljer sig från den preliminära. Tänk på att ni kan behöva betala gage/biljetter innan arrangörsstödet betalas ut.