För professionella/Sök produktionsstöd

"Black Forrest"

Den professionella dansen är en viktig del av kulturlivet i Uppsala län som Kulturenheten har i uppdrag att utveckla. Arbetet består dels av att anordna träffar och workshops för länets verksamma dansaktörer, dels att se till att länets invånare erbjuds professionell dans i form av t.ex. föreställningar.

Kulturenheten bidrar även finansiellt genom produktionsstöd som kan sökas av länets dansverksamma.