Skolverksamhet

Dans i skolan

I skolan kan dans vara både ett självständigt ämne och ett medel för att fördjupa sig i andra ämnen. Att röra på sig i undervisningen ger eleverna ett komplement till de stillasittande skolämnena samtidigt som förmågor som kroppsmedvetenhet, att uttrycka känslor och att samarbeta i grupp stärks. Genom dansen tar vi tillvara ungas förmåga att skapa, lära och uttrycka sig med kroppen.