Externa länkar

Regionala FilmResurscentrums Samarbetsråd

– en förening som verkar för att stärka filmen och de filmkulturella frågorna över hela landet. Vi har nitton regionala resurscentrum för film (eller motsvarande regionala verksamheter) som är medlemmar hos oss. En förening för alla Sveriges filmkonsulentverksamheter.

 

Videogud

Videogud är ett samarbete mellan konst- och filmenheterna i Region Gävleborg, Region Uppsala och Landstinget Dalarna, som har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2006. Nätverket verkar för att göra aktuell videokonst tillgänglig för alla, samt för att uppmuntra och stödja konstnärer och filmare som verkar inom området